CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain yng Nghastell Aberystwyth ac Amgueddfa Ceredigion: 28-29 Gorffennaf, 2012

Dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain yng Nghastell Aberystwyth ac Amgueddfa Ceredigion: 28-29 Gorffennaf, 2012

Castell Aberystwyth

Castell Aberystwyth

 

Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gorau sy’n digwydd ym maes archaeoleg ym Mhrydain. Wedi’i threfnu gan Gyngor Archaeoleg Prydain, mae’r ŵyl yn cynnwys cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled gwledydd Prydain o’r 14 i’r 29 o Orffennaf 2012 sy’n dathlu archaeoleg i bawb. Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol DyfedComisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Ceredigion yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal digwyddiad yng Nghastell Aberystwyth gyda chymorth Cynnal y Cardi. Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos yr 28 a’r 29 o Orffennaf a bydd yn dathlu ysbryd Canoloesol y castell yn ogystal â thref glan môr Fictoraidd ac Edwardaidd Aberystwyth.

Dyma’r ŵyl gyntaf o’i bath i gael ei chynnal yng Ngheredigion a bydd yn galluogi pawb i ddarganfod mwy am eu treftadaeth leol ac yn datgelu gorffennol cyfoethog Aberystwyth. Cynhelir y digwyddiad ar diroedd Castell Aberystwyth a bydd yn rhoi cyfle i bobl gael profiad ymarferol o dechnegau archaeolegol, rhoi cynnig ar hen grefftau, a darganfod sut y gallant fynd ati i astudio eu treftadaeth eu hunain. Yn ystod y penwythnos fe fydd yr ymwelwyr yn gallu mynd i’r afael â gweithgareddau megis gwneud basgedi a thurnio, a bydd cyfleoedd i’r plant (neu oedolion!) wisgo a gwneud eitemau crefft y gallant fynd â nhw adref a’u cadw.

Bydd cyfle hefyd i flasu bwyd oes Victoria a gwrando ar chwedleuwyr yn gweu straeon hudol. Fe fydd teithiau cerdded drwy gydol y dydd pryd yr adroddir hanesion diddorol am y Castell. Fel rhan o’r ŵyl bydd Amgueddfa Ceredigion hefyd yn trefnu llwybr trysor archaeolegol i’r plant yn yr amgueddfa ar Ddydd Sadwrn yr 28. Darganfyddwch ragor am eich treftadaeth leol yn y lleoliad eiconig hwn mewn awyrgylch llawn hwyl a bwrlwm!

Bydd yr ŵyl yn ddigwyddiad cyffrous i’r teulu cyfan ac mae mynediad i’r ŵyl, y castell a’r amgueddfa yn RHAD AC AM DDIM. Bydd yr ŵyl yn agor am 10.30 yn y bore a bydd y gweithgareddau’n mynd ymlaen tan tua 4.30 yn y prynhawn.

I gael rhagor o wybodaeth am fynychu’r ŵyl neu am helpu gyda’r digwyddiad cysylltwch â Sarah Rees yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, e-bost s.rees@dyfedarchaeology.org.uk  neu  ffôn 01558 823121.

I gael rhagor o wybodaeth am Gyngor Archaeoleg Prydain a Gŵyl Archaeoleg Prydain ewch i http://www.archaeologyfestival.org.uk/.

26/07/2012

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x