CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dewch draw i ymuno gyda ni ar gyfer Carto-Cymru – Symposiwm Mapiau Cymru 2024

Dewch draw i ymuno gyda ni ar gyfer Carto-Cymru – Symposiwm Mapiau Cymru 2024

Testun trafod symposiwm eleni yw ‘Mapiau a’u Crewyr’ gyda’r ffocws ar sut mae sgiliau a gwaith cartograffwyr ac arolygwyr yn ystod y canrifoedd gynt wrth greu mapiau, yn gwella ein dealltwriaeth ni heddiw o’r broses a ddefnyddiwyd i’w creu.  Cynhelir digwyddiad eleni yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mai 17, 2024, mewn cydweithrediad gyda’r British Cartographic Society ac mewn partneriaeth gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ymhlith yr unigolion sy’n rhan o’r rhaglen, bydd Jon Dollery, Swyddog Mapiau CBHC, yn cyflwyno darlith ar ‘Mapio’r Gorffennol: CBHB & Modelu’r Gorffennol yr Archwiliad Ordnans’ a bydd Gareth Edwards, Pennaeth Gwybodaeth a Dealltwriaeth, CBHC, yn cyflwyno anerchiad clo ar ddiwedd y dydd.  Ymhlith y cyflwyniadau eraill bydd ‘Red Star to Red Dragon: The Soviet Mapping of Wales’, gan John Davies a Dr. Alex Kent, Is-lywydd, Y Gymdeithas Gartograffeg Ryngwladol.  

Mae pris tocynnau yn cynnwys bwffe amser cinio a chynigir pris arbennig i fyfyrwyr ar-lein, sef £5. Mae hwn yn ddigwyddiad dwyieithog gyda chyfarpar cyfieithu yn cael ei ddarparu ar gyfer cyflwyniadau cyfrwng Cymraeg.

Carto Cymru 2024

Archebwch docyn nawr!

I dderbyn disgownt archebu’n gynnar os ydych yn mynychu’r digwyddiad a gellir gweld y rhaglen lawn, drwy ymweld gyda:  https://www.llyfrgell.cymru/ymweld/pethau-iw-gwneud/digwyddiadau

16/04/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x