CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dewch i Ddarganfod Castell Bach ar Arfordir Ceredigion!
Awyrlun o dirwedd arfordirol / Aerial photograph of coastal landscape

Dewch i Ddarganfod Castell Bach ar Arfordir Ceredigion!

Castell Bach yw un o geiri arfordirol prin Ceredigion o’r Oes Haearn, sydd mewn lleoliad trawiadol ond diarffordd. Nid oes neb yn siŵr o hyd pam y cafodd y gaer ei hadeiladu yn y lleoliad penodol hwn nac i ba raddau y mae erydu arfordirol wedi lleihau maint y gaer sydd i’w gweld heddiw.

Prif nodwedd y gilfach yng Nghastell Bach yw stac arfordirol sy’n sefyll ar ei ben ei hun ac y mae llwyfannau artiffisial fel pe baent wedi’u torri i mewn i’w gopa pigfain. Oedd y stac hwn yn rhan o’r gaer yn wreiddiol, cyn iddo gael ei dorri i ffwrdd gan erydu arfordirol, neu a yw’r stac wedi bod ar wahân erioed ac a oedd pobl efallai’n ei gyrraedd dros bont o dir rhwng y gaer a’r stac, sydd wedi erydu erbyn hyn?

Mae tîm prosiect CHERISH wedi bod yn gweithio’n ddiwyd i ateb y cwestiynau hyn yn ystod y misoedd diwethaf, ac ar y cyd â’r Comisiwn bydd yn cynnal Diwrnod Agored ar y safle yr wythnos nesaf, ddydd Mercher 20 Gorffennaf, rhwng 10.30am a 4pm. Bydd staff wrth law drwy’r dydd i ateb cwestiynau ac i arwain teithiau o gwmpas y safle am 11am a 2pm.

Bydd lluniaeth am ddim (a thoiledau) ac arddangosfa (a oedd i’w gweld yn y Senedd yn ddiweddar) ar gael yn Neuadd Goffa Caerwedros gerllaw. Bydd staff o’r Comisiwn a phrosiect CHERISH wrth law drwy’r dydd i ateb cwestiynau am y prosiect ac am waith y Comisiwn.

I gael rhagor o fanylion am y diwrnod, ewch i wefan CHERISH: http://cherishproject.eu/cy/get-involved/community-engagement/castell-bach-archaeology-day-2/

I gael rhagor o fanylion am y safle, ewch i Coflein: https://coflein.gov.uk/cy/safle/92279/

Neu gallwch archwilio’r safle o bell eich hun â model 3D gwych gan ddefnyddio Sketchfab: https://sketchfab.com/3d-models/caer-bentir-castell-bach-gorffennaf-2018-67d450d0019d43e28d174e04c9e13b7d

13/07/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x