CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dewch i weithio gyda ni ar Brosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru sy’n brosiect cyffrous!

Dewch i weithio gyda ni ar Brosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru sy’n brosiect cyffrous!

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch ennyn diddordeb cymunedau a’u cynnwys er mwyn iddynt adrodd eu straeon ac ychwanegu at hanes amrywiol cyfoethog Cymru? Oes gennych chi brofiad amlwg o ymgysylltu â chymunedau ac o gyd-gynhyrchu? Os felly, beth am fwrw golwg ar y swydd yr ydym wrthi’n recriwtio rhywun ar ei chyfer, sef swydd i Swyddog Ymgysylltu Cymunedol?

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol

Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: Dathlu ac Archifo Profiadau Asiaid Ugandaidd.

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu Cymunedol rhagweithiol a threfnus dros ben, sydd â phrofiad o weithio gyda chymunedau o Dde Asia yng Nghymru, a fydd yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu cymunedol Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru.

Mae gweithio mewn partneriaeth â phob cymuned ddiwylliannol a phob cymuned iaith a ffydd yn hanfodol i ni, ac rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu gweithio’n gysurus ar draws pob cenhedlaeth, boed mewn Gurdwara, Mandir neu Fosg, yn ogystal ag mewn lleoliadau crefyddol a diwylliannol eraill.

Fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal cydberthnasau cymunedol ac am ennyn diddordeb pobl mewn cyd-gynhyrchu’r prosiect yn weithredol – pobl sydd wedi cael profiadau go iawn.

Lleoliad: Bydd angen i ddeiliad y swydd fyw yng Nghaerdydd neu o fewn pellter sy’n ei alluogi/ei galluogi i deithio i Gaerdydd bob dydd i weithio. Bydd deiliad y swydd yn gweithio o gartref.
Mae swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol wedi eu lleoli yn Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU.
Hyd: Penodiad am gyfnod penodol hyd at 31 Rhagfyr 2024
Gradd: Band C
Graddfa gyflog: £28,245 (gydag ychwanegiadau blynyddol)
Oriau: 37 awr yr wythnos (byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am drefniadau gweithio hyblyg)

Dyddiad ac amser cau: 5pm, Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2023. 

Dyddiad y cyfweliadau: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, mae croeso i chi gysylltu â Perminder Dhillon, Arweinydd Prosiect, ffôn: 01970 621 234, ebost: perminder.dhillon@rcahmw.gov.uk

Mwy o fanylion

Mae rhagor o fanylion a’r ffurflenni cais i’w gweld ar ein tudalen am swyddi sy’n wag ar hyn o bryd.

Caiff y prosiect hwn ei gyllido gan Lywodraeth Cymru yn rhan o’i rhaglen i sicrhau Cymru wrth-hiliol.

09/11/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x