Digwyddiadau

Prosiect Llongau-U 1914-18 ‘Why the discoveries made so far are only the beginning…’

Mae’r arolygon tanddwr yr ymgymerwyd â nhw ar gyfer y Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu Profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y Môr wedi darparu delweddau sy ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23rd January

Abermagwr Roman Villa, Ceredigion: Innovation and Wealth at the Edge of the Empire

24 Ionawr 2019, Cymdeithas Archaeoleg Caerdydd, 7.15pm. Sgwrs gan Dr Toby Driver ar Abermagwr Roman Villa, Ceredigion: Innovation and Wealth at the Edge of the ...

Mwy Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays
24th January

From the Air, on Land and Sea. Investigating the Impacts of Climate Change on our Coastal Archaeology

13 Chwefror 2019, Cyfres Darlithiau’r Gaeaf, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Sgwrs gan aelodau’r Prosiect CHERISH: Louise Barker, Toby Driver a Daniel ...

Mwy Canolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy
13th February

Cynhadledd ddeuddydd, Celf a’r Dychymyg Archaeolegol: Herio’r Dreigiau,

‘Herio’r Dreigiau’ yw enw cynhadledd a fydd yn archwilio’r man anghyfarwydd lle mae celf ac archaeoleg yn cyfarfod. Bydd ymarferwyr blaenllaw yn y ddwy ...

Mwy Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
28th February

Bydoedd Rhithwir: Archwiliwch ein Gorffennol Digidol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, digwyddiad addysgol hanner-tymor i’r teulu cyfan, 10.00am - 4.00pm. Dewch i ddarganfod cestyll, abatai a chapeli drwy gyfrwng re ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
28th February

Casglu Enwau Lleoedd Cymru

3 Ebrill 2019, Llyfrgell Doc Penfro, 7.00pm. Sgwrs gan Dr James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd y Comisiwn Brenhinol, ar gasglu enwau lleoedd Cymru. ...

Mwy Llyfrgell Doc Penfro,
3rd April

Someone’s Watching You: a  History of Aerial Photography over Wales

18 Ebrill 2019, Grŵp Hanes Llyn Syfaddan, 7.30pm. Sgwrs gan Medwyn Parry, arbenigwr ffotograffiaeth o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, ar Someone’s Watching Y ...

Mwy Neuadd Ieuenctid a Chymuned Llangors, Llan-gors, Aberhonddu, Powys, LD3 7TR.
18th April

Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr/Wales and the Sea: 10,000 Years of Welsh Maritime History

Cyflwyniad gan Dr Mark Redknap a chyfranwyr eraill i gyd-gyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Cymru a’r Môr. Bydd mwy na 400 o ddelweddau cydraniad-uc ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
19th June

Mwy