Digwyddiadau

Someone’s Watching You: a History of Aerial Photography over Wales

2 Medi 2019, Sefydliad y Merched Eglwysfach, 7pm. Sgwrs gan Medwyn Parry, arbenigwr ffotograffiaeth o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, ar Someone’s Watching Yo ...

Mwy Ystafell Haearn, Eglwysfach, Machynlleth SY20 8SX
2nd September

Gweithdy Gwaddol Deuddydd y Prosiect Llongau-U

Gwahoddiad i chi fynychu Gweithdy Gwaddol y Prosiect Llongau-U! Dewch i ymuno â thîm y Prosiect Llongau-U yn ein Gweithdy Gwaddol deuddydd am ddim ym Mh ...

Mwy Mhorthaethwy
7th September

Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas

20 Medi, Taith gerdded dywys a sgyrsiau yng Ngŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas, Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach, Ceredigion, SY20 8SX. Am ...

Mwy Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
20th September

Wall Paintings in Wales

15 Hydref, Cymdeithas Hanes Edeirnion, 7.30pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar furluniau yng Nghymru. Rhoddir y sgwrs ...

Mwy Neuadd y Pentref Carrog
15th October

Gorffennol Digidol: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

12 - 13 o Chwefror 2020 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth    Cynhadledd ddau ddiwrnod sy’n canolbwyntio ar dechnolegau digidol arloesol ar gyfer c ...

Mwy Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 
13th February

Mwy