Llan y Creu AP_2017_0731 web

Celtiaid, Rhufeinwyr a Mwynwyr: Archaeoleg ac hanes Llanfihangel-y-Creuddyn a’r cyffiniau

Sgwrs â darluniau drwy gyfrwng y Saesneg gan Dr Toby Driver a Louise Barker, Ymchwilwyr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. ‘Celtiaid, Rhufeinwyr a ...

Mwy St Michael’s Church, Llanfihangel y Creuddyn, Ceredigion (SY23 4LA)
7th July

SF web Cy

Dathlu Ystrad Fflur

Dathlu Ystrad Fflur, 10am - 4.30pm yn Abaty Ystrad Fflur, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, SY25 6ES. Dau ddiwrnod o ddigwyddiadau i bawb, gan gynnwys arddangosfey ...

Mwy Abaty Ystrad Fflur, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, SY25 6ES
15th July

AP_2011_2793

Sioe Frenhinol Cymru

24–27  Eleni fe fydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin ym mhabell Treftadaeth a Sgiliau’r ardal Gofal Cefn Gwlad (CCA.797). Bydd staff wrth law drwy’r wyt ...

Mwy Llanfair-ym-Muallt
24th July

AP_2011_3120

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

5–12 Awst Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni fe fydd y Comisiwn Brenhinol yn Y Lle Hanes eto, ochr yn ochr â sefydliadau treftadaeth eraill, gan gynnwys Cad ...

Mwy Bodedern, Ynys Môn
5th August

may 6.tif

Treftadaeth Dinbych: Digwyddiad Drysau Agored: Searching for the Oldest Houses in Wales

Treftadaeth Dinbych: Digwyddiad Drysau Agored, 7pm yn Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA. Sgwrs gan Richard Suggett ar Searching for the ...

Mwy Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA
22nd September

DI2013_0903

Twentieth-century Military Remains in Wales

Clwb Cyfeillgarwch Dre-fach, 2pm, Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Lôn yr Eglwys, Castellnewydd Emlyn SA38 9AB. Sgwrs gan Medwyn Parry ar Twentieth ...

Mwy Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Lôn yr Eglwys, Castellnewydd Emlyn SA38 9AB
28th September

DI2007_0011

Medieval Wallpaintings

Cymdeithas Ddinesig Y Fenni a’r Cylch, 7.30pm. Sgwrs gan Richard Suggett ar  Medieval Wallpaintings Rhoddir y sgwrs yn yr Eglwys Fethodistaidd, Stryd y Cast ...

Mwy Eglwys Fethodistaidd, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EE. Tâl
9th October

BOOK COVER

Llyfrgell Genedlaethol Cymru sgwrs amser cinio: The Arthurian Place Names of Wales.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd ar The Arthurian Place Names of Wales. Mae enwau lleoedd sy’n gysylltiedig â’r Brenin Arthur ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
11th October

AP_2012_4603

Diwrnod Treftadaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Dod â’n Treftadaeth yn Fyw

Diwrnod Treftadaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Theatr Brycheiniog, Glanfa’r Gamlas, Aberhonddu, Powys, LD3 7EW. Thema’r diwrnod fydd Do ...

Mwy Theatr Brycheiniog, Glanfa’r Gamlas, Aberhonddu, Powys, LD3 7EW
15th October

Swansea Book Fair

Ffair Lyfrau Abertawe

Ffair Lyfrau Abertawe, 10am–4pm. Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. Cynigir nifer o gy ...

Mwy Amgueddfa Abertawe
28th October

Skomer

Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands in the Coastlands Area

Grŵp Hanes Lleol Coastlands, 7.30pm. Sgwrs gan Louise Barker ar Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands in the Coastlands Area. Rho ...

Mwy Neuadd y Pentref, Marloes, Sir Benfro SA62 3AZ
15th November

scan 2  8.tif

Someone’s Watching You: a History of Aerial Photography over Wales

Llyfrgell Doc Penfro, 7pm. Sgwrs gan Medwyn Parry ar Someone’s Watching You: a History of Aerial Photography over Wales. Rhoddir y sgwrs yn Llyfrgell Doc Penf ...

Mwy Llyfrgell Doc Penfro, Stryd y Dŵr, Doc Penfro SA72 6DW
15th November

Mumbles AP_2008_0179

Revealing the Archaeology of Swansea and South Wales from the Air: from Prehistory to the World Wars

Sefydliad Brenhinol De Cymru, 7.30pm. Sgwrs gan Dr Toby Driver ar Revealing the Archaeology of Swansea and South Wales from the Air: from Prehistory to the Worl ...

Mwy Amgueddfa Abertawe, Victoria Road, Abertawe SA1 1SN
23rd November

Mwy