Digwyddiadau

Discovering and Dating Crucks in Wales

29 Mehefin,  Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig, Darlith Flynyddol, 3pm, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd. Ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, fe fydd Ri ...

Mwy Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd
29th June

Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas

20 Medi, Taith gerdded dywys a sgyrsiau yng Ngŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas, Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach, Ceredigion, SY20 8SX. Am ...

Mwy Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
20th September

Wall Paintings in Wales

15 Hydref, Cymdeithas Hanes Edeirnion, 7.30pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar furluniau yng Nghymru. Rhoddir y sgwrs ...

Mwy Neuadd y Pentref Carrog
15th October

Gorffennol Digidol: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

12 - 13 o Chwefror 2020 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth    Cynhadledd ddau ddiwrnod sy’n canolbwyntio ar dechnolegau digidol arloesol ar gyfer c ...

Mwy Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 
13th February

Mwy