Digwyddiadau

Why are Medieval Churches Important?

25 Chwefror 2020, Treftadaeth Llangynfelyn Heritage, 7.30pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar Why are Medieval Churches ...

Mwy Neuadd Llanfach, Taliesin, SY20 8JQ
25th February

Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr/Wales and the Sea: 10,000 Years of Welsh Maritime History, 1pm, Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd.

27 Chwefror, Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr/Wales and the Sea: 10,000 Years of Welsh Maritime History, 1pm, Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlff ...

Mwy Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd
27th February

29 Chwefror, Diwrnod Archaeoleg Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Canolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH, 10 am—4.30 pm.

29 Chwefror, Diwrnod Archaeoleg Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Canolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH, 10 am—4.30 pm. Diwrnod o gyflwyniadau, ...

Mwy Canolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH
29th February

A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

2 Mawrth 2020, Sefydliad y Merched Waunfawr, 7.30pm. Sgwrs gan Medwyn Parry ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yn Neuadd Gymuned W ...

Mwy Neuadd Gymuned Waunfawr, Brynceinion, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3PN
2nd March

Cymdeithas Hanes Sir y Fflint, 2.30pm.

28 Mawrth, Cymdeithas Hanes Sir y Fflint, 2.30pm. Sgwrs gan Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd gyda’r Comisiwn Brenhinol, ar Projects of the Royal Commission yn ...

Mwy Neuadd Goffa Edith Banks, High Street, Llaneurgain, Sir y Fflint, CH7 6BQ.
28th March

4 Ebrill, Cymdeithas Hynafiaethau Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, DARGANFOD – DISCOVERY: cynhadledd i ddathlu ymchwil archaeolegol newydd yng Nghymru, 9 am—5.10 pm.

4 Ebrill, Cymdeithas Hynafiaethau Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, DARGANFOD – DISCOVERY: cynhadledd i ddathlu ymchwil archaeolegol newydd yng Nghymru, ...

Mwy Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Colum Drive, Caerdydd CF10 3EU
4th April

A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

16 Ebrill, Clwb Rotari Mawddach, 7pm. Sgwrs gan Dr Ywain Tomos ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yng Nghaffi’r Sospan / Tŷ Bwy ...

Mwy Tŷ Bwyta’r Sospan, Queens Square, Dolgellau, LL40 1AW
16th April

Crucks: The Good, the Bad and the Ugly. Reflections on Medieval Roofs

18 Ebrill, Clwb Powysland, 3pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar Crucks: The Good, the Bad and the Ugly. Reflections on ...

Mwy COWSHACC, Oldford Lane, Y Trallwng, SY21 7TE
18th April

A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

28 Ebrill 2020, Clwb Probus Bro Ddyfi, 11am Sgwrs gan Medwyn Parry ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yng Ngwesty Plas Dolguog, Fe ...

Mwy Gwesty Plas Dolguog, Felingerrig, Machynlleth SY20 8UJ
28th April

Revealing the Archaeology of Ceredigion and Mid Wales: Prehistoric, Roman and Medieval Discoveries from the Drought Summer of 2018

29 Ebrill, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Sgwrs amser cinio ar Revealing the Archaeology of Ceredigion and Mid Wales: Prehistoric, Roman and Medieval Discoveries ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
29th April

Collecting Welsh Place Names

29 Ebrill, Clwb Probus Aberystwyth a’r Cylch, 11am. Sgwrs gan Dr James January-McCann ar Collecting Welsh Place Names yn Neuadd Gymuned Waunfawr, Brynceinion, ...

Mwy Neuadd Gymuned Waunfawr, SY23 3PN
29th April

Braving the Dragons: An Artist’s Expedition into the Archaeological Imagination

6 Mai, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Sgwrs amser cinio ar Braving the Dragon’s: An Artist’s Expedition into the Archaeological Imagination gan Carmen Mills. ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
6th May

Casglu Enwau Lleoedd Cymru.

6 Mai, Llyfrgell Doc Penfro, 7pm. Sgwrs gan Swyddog Enwau Lleoedd y Comisiwn Brenhinol, Dr James January-McCann ar Gasglu Enwau Lleoedd Cymru. Mae’r digwyddia ...

Mwy Llyfrgell Doc Penfro, Water Street, Doc Penfro, SA72 6DW
6th May

A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

18 Mai 2020, Cymdeithas Hanes Lleol Llangwm, 7.30pm. Sgwrs gan Medwyn Parry ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yn Neuadd Bentref L ...

Mwy Neuadd Bentref Llangwm, Pill Parks Way, Llangwm, Hwlffordd SA62 4HT
18th May

22 Mai, Carto-Cymru 2020: Symposiwm Mapiau Cymru – Arolygu’r Strydoedd.

22 Mai, Carto-Cymru 2020: Symposiwm Mapiau Cymru – Arolygu’r Strydoedd. Bydd symposiwm undydd eleni’n canolbwyntio ar sut mae trefi a dinasoedd wedi cael ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
22nd May

Mwy