Digwyddiadau

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu gohirio ein holl sgyrsiau a digwyddiadau eraill nes clywir yn wahanol.

Gohirio neu ganslo: Cymdeithas Hynafiaethau Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, DARGANFOD – DISCOVERY: cynhadledd i ddathlu ymchwil archaeolegol newydd yng Nghymru, 9 am—5.10 pm.

4 Ebrill, Cymdeithas Hynafiaethau Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, DARGANFOD – DISCOVERY: cynhadledd i ddathlu ymchwil archaeolegol newydd yng Nghymru, ...

Mwy Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Colum Drive, Caerdydd CF10 3EU
4th April

Gohirio neu ganslo: Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

Bydd Christopher Catling, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi’r anerchiad agoriadol mewn symposiwm ar Dwristiaeth Ysbrydol a gynhelir ar 6 Ebrill 2020 ...

Mwy Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest
6th April

Gohirio neu ganslo: A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

16 Ebrill, Clwb Rotari Mawddach, 7pm. Sgwrs gan Dr Ywain Tomos ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales.  Gan ei fod mor boblogaidd, by ...

Mwy Tŷ Siamas, Sgwâr Eldon, Dolgellau, LL40 1PY
16th April

Gohirio neu ganslo: Crucks: The Good, the Bad and the Ugly. Reflections on Medieval Roofs

18 Ebrill, Clwb Powysland, 3pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar Crucks: The Good, the Bad and the Ugly. Reflections on ...

Mwy COWSHACC, Oldford Lane, Y Trallwng, SY21 7TE
18th April

Gohirio neu ganslo: A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

28 Ebrill 2020, Clwb Probus Bro Ddyfi, 11am Sgwrs gan Medwyn Parry ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yng Ngwesty Plas Dolguog, Fe ...

Mwy Gwesty Plas Dolguog, Felingerrig, Machynlleth SY20 8UJ
28th April

Gohirio neu ganslo: Revealing the Archaeology of Ceredigion and Mid Wales: Prehistoric, Roman and Medieval Discoveries from the Drought Summer of 2018

29 Ebrill, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Sgwrs amser cinio ar Revealing the Archaeology of Ceredigion and Mid Wales: Prehistoric, Roman and Medieval Discoveries ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
29th April

Gohirio neu ganslo: Collecting Welsh Place Names

29 Ebrill, Clwb Probus Aberystwyth a’r Cylch, 11am. Sgwrs gan Dr James January-McCann ar Collecting Welsh Place Names yn Neuadd Gymuned Waunfawr, Brynceinion, ...

Mwy Neuadd Gymuned Waunfawr, SY23 3PN
29th April

Gohirio neu ganslo: Braving the Dragons: An Artist’s Expedition into the Archaeological Imagination

6 Mai, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Sgwrs amser cinio ar Braving the Dragons: An Artist’s Expedition into the Archaeological Imagination gan Carmen Mills. Fe ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
6th May

Gohirio neu ganslo: Casglu Enwau Lleoedd Cymru.

6 Mai, Llyfrgell Doc Penfro, 7pm. Sgwrs gan Swyddog Enwau Lleoedd y Comisiwn Brenhinol, Dr James January-McCann ar Gasglu Enwau Lleoedd Cymru. Mae’r digwyddia ...

Mwy Llyfrgell Doc Penfro, Water Street, Doc Penfro, SA72 6DW
6th May

Gohirio neu ganslo: A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales

18 Mai 2020, Cymdeithas Hanes Lleol Llangwm, 7.30pm. Sgwrs gan Medwyn Parry ar A View from Above: 100 years of Aerial Photography over Wales yn Neuadd Bentref L ...

Mwy Neuadd Bentref Llangwm, Pill Parks Way, Llangwm, Hwlffordd SA62 4HT
18th May

Gohirio neu ganslo: Carto-Cymru 2020: Symposiwm Mapiau Cymru – Arolygu’r Strydoedd.

22 Mai, Carto-Cymru 2020: Symposiwm Mapiau Cymru – Arolygu’r Strydoedd. Bydd symposiwm undydd eleni’n canolbwyntio ar sut mae trefi a dinasoedd wedi cael ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
22nd May

Mwy