Digwyddiadau

CARTO CYMRU – Symposiwm Mapiau Cymru 2022

Mapio Mewn Megabeitiau Bydd symposiwm eleni yn edrych ar sut mae mapiau a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn newid y ffordd y mae mapiau’n cael eu creu, eu defnyd ...

Mwy Zoom
20th May

Murluniau Canoloesol Eglwys Gadeiriol Tyddewi: Digwyddiad Cerdded a Chlonc yn yr Eglwys Gadeiriol

gyda Richard Suggett, awdur Temlau Peintiedig Ymunwch â’r digwyddiad arbennig hwn sy’n cynnig cyfle i edrych ar furluniau canoloesol, nad ydynt i’w gw ...

Mwy Eglwys Gadeiriol Tyddewi
16th June

Mwy