Digwyddiadau

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr

1 Mai, Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, 4.30pm ─ 6pm yn swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU. Nid yw’n ...

Mwy Swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU
1st May

Ffair Hanes Teulu a Lleol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

11 Mai, Ffair Hanes Teulu a Lleol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 10am ─ 4pm. Ceir amrywiaeth o stondinau yn y ffair hon sy’n cael ei threfnu gan Gymdeitha ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
11th May

Hay Castle and Hay Lordship: Discovering and Dating the Buildings of a Medieval Frontier Society

28 Mai, Hay Castle and Hay Lordship: Discovering and Dating the Buildings of a Medieval Frontier Society. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol, yng ...

Mwy Llwyfan Sefydliad Gŵyl y Gelli
28th May

Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd Lluniwr Prydain

Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd Lluniwr Prydain. Symposiwn hanner-diwrnod wedi’i gynnal gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
31st May

Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr/Wales and the Sea: 10,000 Years of Welsh Maritime History

Cyflwyniad gan Dr Mark Redknap a chyfranwyr eraill i gyd-gyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Cymru a’r Môr. Bydd mwy na 400 o ddelweddau cydraniad-uc ...

Mwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru
19th June

Discovering and Dating Crucks in Wales

29 Mehefin,  Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig, Darlith Flynyddol, 3pm, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd. Ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, fe fydd Ri ...

Mwy Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd
29th June

Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas

20 Medi, Taith gerdded dywys a sgyrsiau yng Ngŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas, Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach, Ceredigion, SY20 8SX. Am ...

Mwy Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
20th September

Wall Paintings in Wales

15 Hydref, Cymdeithas Hanes Edeirnion, 7.30pm. Sgwrs gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, ar furluniau yng Nghymru. Rhoddir y sgwrs ...

Mwy Neuadd y Pentref Carrog
15th October

Mwy