CBHC / RCAHMW > Newyddion > Diweddariad Gwyl Archeoleg Cymunedol Prosiect Pendinas!

Diweddariad Gwyl Archeoleg Cymunedol Prosiect Pendinas!

Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf yn trefnu nifer o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer Prosiect Pendinas! Fel yr ydych yn gwybod, mae hwn yn brosiect cymunedol sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw sydd yn canolbwyntio ar gyd-weithio’n agos gyda’r gymuned leol i ddarganfod mwy am hanes yr heneb hudolus a chyfrinachol hon.

Bu Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed ynghyd a’u grŵp gwych o wirfoddolwyr yn cloddio Porth Gogleddol a Chuldir y fryngaer nôl ym mis Mawrth/Ebrill 2023. Yn ystod y cloddiad yma fe ddarganfuwyd arteffact posib o’r canoloesoedd cynnar – un gyfrinach arall a guddiwyd gan y fryngaer! Yn ddiweddar fe wnaethom orffen ein hail gloddiad ar ochr Deheuol y fryngaer; y tro hwn yr oeddym yn canolbwyntio ar blatfform Tŷ Crwn tu fewn i borth Deheuol Pendinas. Darganfuwyd tyllau postion anferth, slotiau palisâd, draenau wedi eu gorchuddio yn rhedeg o amgylch amlinell y Tŷ Crwn, darn o gopr aloi, sidelli, a hyd yn oed swllt o 1957! Cymerwyd samplau dyddio ymoleuedd (OSL) gan adran Wyddoniaeth ac Astudiaethau Daearol Prifysgol Aberystwyth drwy gasglu sampl oddi tano ddarn o blastig tywyll gyda’r gwirfoddolwyr yn eistedd ar yr ymylon i sicrhau bod dim golau yn cyffwrdd a’r sampl!

Mae Archeolegydd Cymunedol Prosiect Pendinas, Beca Davies, wedi bod yn ymwneud a grwpiau cymunedol lleol drwy arwain nifer o deithiau tywys oigwmpas ac i fyny’r fryngaer, gan bwysleisio ar archeoleg, ecoleg, a hanes lleol Pendinas. Mae hi wedi cynnal sgyrsiau gyda grŵp lleol y Mothers Union, elusen HAHAV ym Mhenparcau yn ogystal â chymdeithas Angylion y Wawr – gan gasglu atgofion lleol o Bendinas wrth iddi fynd yn ei blaen. Un fenter hynod o hwyliog a gwerth chweil ydy’r cysylltiad cryf y mai hi wedi gwneud gyda’r ysgol gynradd leol, Ysgol Llwyn-yr-Eos. Mae Beca wedi arwain y plant ar deithiau natur a hanesyddol, wedi creu potiau ‘stamp hwyaden’ a thariannau Celtaidd allan o glai gyda nhw ac wedi helpu ysgogi ymdeimlad o berchnogaeth a balchder am Bendinas.

Ben Lake AS yn agoriad Gŵyl Archeoleg Gymunedol Pendinas gyda chymeriadau difyr!
Hawlfraint y Goron: CBHC

Ein digwyddiad mwyaf diweddar oedd Gŵyl Archeoleg Pendinas, diwrnod llawn hwyl ble ymunodd dros 500 o bobl leol â ni i ddathlu gwaith y prosiect hyd yn hyn. Rhai o uchafbwyntiau lliwgar y dydd oedd pentrefwyr Oes yr Haearn o Gastell Henllys yn crwydro’r lle, milwr Rhufeinig aruthrol, a ‘Bardd Celtaidd’, Morgan of Mercia yn canu ei ‘Carnyx’, corn rhyfel, sydd yn 7 droedfedd o hyd!! Agorwyd yr Ŵyl yn frwdfrydig gan Ben Lake AS, a fynychodd un o’r teithiau tywys dwyieithog i fyny’r fryngaer i weld yr archeolegwyr ar waith.

Roedd pobl o bob oedran yn mwynhau gweithgareddau poblogaidd megis ymarfer taflu cerrig, taflu at dargedau, creu ‘potiau Oes yr Haearn eich hun’, dod o hyd i’ch ‘llwyth Celtaidd Oes yr Haearn’, addurno eich wyneb mewn patrymau Celtaidd mewn paent glas, mapio bywyd gwyllt ac atgofion o Bendinas gydag ecolegydd lleol Chloe Griffith, sgyrsiau gan Ken Murphy (prif gyfarwyddwr DAT) a Dr Toby Driver (CBHC), gan gloi gyda chacen arbennig yn siâp eiconig y fryngaer.

I brofi tamed o fwrlwm y dydd, dilynwch y ddolen hon a mwynhewch fideo a gymerwyd gan Akron Productions:

Fideo Uchafbwyntiau Gŵyl Pendinas, Akron Productions

Danfonwch eich adborth atom ni

Os wnaethoch chi fynychu a mwynhau Gŵyl Pendinas ac yr hoffech anfon adborth atom, bydd y ddolen hon yn mynd a chi i’n harolwg: https://wavehill.eu.qualtrics.com.jfe/form/SV_1N8dqQ0vWhPm87k

Bydd Beca Davies yn parhau i drefnu gweithgareddau cymunedol a manteision gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys clirio llystyfiant, cyfres o ddarlithoedd a gweithdai creadigol, yn ogystal â rhywbeth sbeshal ar gyfer y Nadolig! Os hoffech chi ddysgu mwy am y digwyddiadau sydd i ddod, cysylltwch â beca.davies@rcahmw.gov.uk. Byddwn yn danfon diweddariadau atoch yn fuan! Beca Davies, Swyddog Allgymorth Cymunedol  Prosiect Pendinas

06/10/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x