CBHC / RCAHMW > Newyddion > Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru – Mehefin 2024

Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru – Mehefin 2024

Mae ein seminarau misol yn parhau i ddenu ymgysylltu cadarnhaol gyda llawer o gyfranogwyr yn nodi yr hoffent gymryd rhan mewn trafodaethau parhaus ar gydraddoldeb, mudo, gwytnwch, hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth.

Cafodd un cyfranogwr, Malin Ruparelia, ei hysbrydoli gymaint ar ôl mynychu’r seminar ‘O Girmit i Ganiatâd’,a gynhaliwyd ar 18 Ebrill, ysgrifennodd cerdd o’r enw ‘Dathlu’. Arweiniodd hyn at wahoddiad iddi ddarllen y gerdd yng Nghynhadledd Ryngwladol Girmit ar 9 Mai yn y Senedd, Caerdydd. Rydym yn rhannu cerdd Malin yn nes ymlaen yn y blog yma.

Malin Ruparelia yng Nghynhadledd Ryngwladol Girmit ar 9 Mai, Caerdydd.
Yr Athro Bhiku Parekh a Perminder Dhillon, Arweinydd Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru yng Nghynhadledd Ryngwladol Girmit, 9 Mai, Caerdydd.

Mae ein seminar gyffrous nesaf ar 12 Mehefin, 2024 (5.00yh tan 6.30yh ar Zoom) ar y testun Arallgyfeirio Amgueddfeydd yng Nghymru – Ailfeddwl Casgliadau a Chymunedau gan Dr Marian Gwyn, ymgynghorydd treftadaeth.

Dr Marian Gwyn

I sicrhau eich lle, archebwch drwy’r ddolen isod: https://ti.to/digital-past/diversifying-museums-in-wales-rethinking-collections-and-communities

Am y seminar

Amgueddfeydd lleol yw conglfeini cymunedau Cymru. Ond pa mor gynrychioliadol ydyn nhw o boblogaeth gynyddol amrywiol y wlad? Ac ydi’r straeon sy’n cael eu hadrodd ynddynt wir yn adlewyrchu cyfoeth y dreftadaeth sydd ganddynt? Mae’r sgwrs hon yn archwilio’r rhaglen enfawr o newid sy’n cael ei gweithredu ar hyn o bryd mewn amgueddfeydd i gyflawni Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cymru Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod amgueddfeydd ledled y wlad yn parhau i fod yn berthnasol a chynhwysol yn yr 21ain ganrif.

Mae Dr Marian Gwyn yn ymgynghorydd treftadaeth gyda blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda safleoedd treftadaeth drawsddiwylliannol ledled y DU. Mae  ar hyn o bryd yn arwain rhaglen arloesol sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amgueddfeydd lleol yng Nghymru i ddatblygu newid cadarn a hirhoedlog.

Bydd recordiadau o’r seminar hon a seminarau eraill ar gael ar sianel YouTube y Comisiwn yn fuan ar ôl pob sgwrs: https://www.youtube.com/c/rcahmw

Isod, rydyn ni’n rhannu cerdd ysbrydoledig Malin Ruparelia o’r enw ‘Dathlu’.

Dathlu

Gyda’n gilydd, beth am ddathlu oes o bwys.

Siwrnai yn llawn dagrau a llafur dwys

Gwaddol na fydd fyth yn pylu

Yn y chwerthin a’r dagrau, rydyn ni’n eu colli.

Yn y straeon sy’n cael eu hadrodd a’r atgofion sy’n cael eu rhannu                     

Rydyn ni’n gweld effaith bywyd mor bwysig i’n byd.

Llusern o olau a fydd yma’n agos o hyd.    

Drwy bob buddugoliaeth, ar bob un llwybr,

Drwy bob un wên, ar bob un filltir

Rydyn ni’n dathlu’r cryfder a’r dewrder mawr.

Y cariad a’r caredigrwydd bob un awr.

Gyda’n gilydd, beth am godi ein llais yn glir.

I ddathlu bywyd mor llawn a gwerthfawr yn wir.                    

Enaid mor ddisglair, mor driw yn ein byd

Yn ein calonnau am byth, yn newydd o hyd, 

Er eu bod wedi mynd, maen nhw byw byth ydyn wir. 

Eu hysbryd a’u cariad yn bresennol yn y tir.

Gyda’n gilydd, beth am ddathlu eu bywyd gyda ni.

Ac anrhydeddu eu cof gyda chariad a bri. 

Malin Ruparelia

Robin Chaddah-Duke, Jyoti Ramjee a Radha Patel, Swyddogion Allgymorth, Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru yn y Sioe Amgueddfeydd a Threftadaeth, Olympia, Llundain, Mai 15, 2024.

Digwyddiadau i ddod

Dewch i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr y prosiect ar ein stondinau ar ddydd Sadwrn, 22 Mehefin 2024, 11yb – 3yp yn Llyfrgell Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd fel rhan o Wythnos y Ffoaduriaid ac yn Mela Caerdydd ar ddydd Sul, 23 Mehefin, 12.00yp tan 6.00yp ym Mhlas Roald Dahl, Bae Caerdydd.

Bydd Mis Treftadaeth De Asia yn cael ei gynnal rhwng 18 Gorffennaf hyd 18 Awst. Byddwn yn arddangos rhai agweddau ar ein gwaith a gwaith prosiectau archif De Asiaidd eraill. Bydd manylion yn cael eu dosbarthu.

Cymuned o Ddiddordeb

Fel bob amser, rydyn ni’n eich annog chi i ymuno â’n Cymuned o Ddiddordeb drwy ddilyn y ddolen isod i gael diweddariadau a hysbysiadau, gan gynnwys am ein seminarau misol:
http://eepurl.com/iALGp6


Rydym hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr i’n cefnogi ni gyda phob agwedd ar y prosiect. Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Perminder Dhillon
Arweinydd Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: Dathlu ac Archifo Profiadau Asiaid Ugandaidd. Cysylltwch â’r prosiect drwy e-bostio ProsiectTAG@cbhc.gov.uk 
neu drwy ffonio: 01970 621 234

06/06/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x