CBHC / RCAHMW > Newyddion > Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru
Perminder Dhillon with First Minister Mark Drakeford at the Republic Day celebrations at the India Centre, Cardiff, on 26 January 2024.

Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

Mae deufis cyntaf 2024 wedi bod yn rhai prysur i ni. Dyma rannu rhai uchafbwyntiau:

  • Ymunodd Radha Patel a Robin Chaddah-Duke â’r prosiect ar ddiwedd mis Ionawr fel Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol rhan amser yng Nghaerdydd. Maen nhw wedi dechrau o ddifrif ar eu gwaith i ymgysylltu â chymunedau lleol a datblygu cysylltiadau â darpar gyfweleion o gymunedau Asiaidd Ugandaidd. Maen nhw’n awyddus i unigolion a sefydliadau gysylltu â nhw. Gallwch gysylltu â nhw ar wahproject@rcahmw.gov.uk.
  • Mae Farah Alibhai yn fenyw o dras Ugandaidd Ismaili, yn artist ac yn hanesydd, ac mae’n ymuno â Sai Giridhar a Chandrika Joshi, aelodau llawrydd eraill ein tîm ni.
Radha Patel allan yn y gymuned.
Radha Patel allan yn y gymuned.
Robin Chaddah-Duke yn tynnu ffotograffau cymunedol.
Robin Chaddah-Duke yn tynnu ffotograffau cymunedol.

Mae Farah yn cynnal ymchwil i sut sefydlodd y gymuned Fwslimaidd Ismaili (sef lleiafrif o fewn yr ummah Mwslimaidd yn ogystal ag o fewn diaspora De Asia) yng Nghymru o ganlyniad uniongyrchol i alltudio Asiaid Ugandaidd. Mae hi hefyd yn cyfweld aelodau allweddol o’r gymuned gan gofnodi eu straeon am alltudio ac am fudo.

Mae gan Sai Giridhar gefndir pensaernïol a diddordeb proffesiynol mewn mannau Asiaidd cysegredig ac mae’n gweithio ar y dasg enfawr o fapio a chofnodi adeiladau a llefydd diwylliannol, crefyddol a hanesyddol bwysig i gymunedau Asiaidd. Mae straeon am bobl sy’n gysylltiedig â’r adeiladau a’r llefydd hyn yn cael eu cofnodi hefyd.

Mae Chandrika Joshi yn ddeintydd wedi ymddeol a bellach yn storïwr ac roedd yn byw yng ngwersyll ailsefydlu Tonfanau, Gwynedd, ar ôl cael ei halltudio o Uganda yn 1972. Mae hi’n cynnal cyfweliadau ag Asiaid Ugandaidd cenhedlaeth gyntaf a oedd hefyd yn y gwersyll. Mae Chandrika wedi cefnogi ein prosiect ni o’r dechrau un.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ymwneud ag unrhyw un o’r meysydd yma fel rhan o’r prosiect.

  • Cynhaliwyd ein seminar fisol gyntaf ar Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru – sy’n paratoi’r ffordd ar gyfer cymdeithas fwy hiliol gynhwysol – ar 25 Ionawr 2024 gydag Usha Ladwa-Thomas a Nashima Begum yn brif siaradwyr. Mae’r seminar yma ar gael i’w gweld ar Youtube bellach: https://www.youtube.com/watch?v=39anp1VJE-c

Mae’r seminarau misol wedi cael eu cynllunio i greu trafodaeth ehangach ynghylch cydraddoldeb, mudo, gwydnwch, hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth.

Cynhaliwyd ein hail seminar ar ‘O fudo i wydnwch’ ar 21Chwefror ac roedd yn cynnwys dau awdur – Amrit Wilson, newyddiadurwr arobryn ac awdur y llyfr ‘Finding a Voice’ (sef y casgliad cyntaf o brofiadau merched Asiaidd yn y DU, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1978) a’r awdur Bharti Dhir y mae ei phrofiadau fel menyw o dras Du Sikhaidd wedi’i halltudio o Uganda i’w gweld yn ei llyfr ‘Worth’, a gyhoeddwyd yn 2021.

Bydd y seminarau ar gyfer misoedd Ebrill, Mai a Mehefin ar brosiect newydd Girmitya yng Nghymru, y prosiect gorffenedig ‘Mwslimiaid yng Nghymru’, a’r gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi amgueddfeydd i ddadgoloneiddio eu casgliadau. Bydd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro Keshav Singhal, Prif Swyddog Nyrsio Cymru Sue Tranka, y Barnwr Ray Singh; Dr Abdul-Azim Ahmed, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU, Prifysgol Caerdydd a Dr. Marian Gwyn.

Bydd recordiadau o’r seminarau hyn ar gael ar sianel Youtube y Comisiwn yn fuan ar ôl pob sgwrs: https://www.youtube.com/c/rcahmw

  • Mae Cymuned o Ddiddordeb y prosiect yn cynyddu gyda phum deg pump o unigolion a sefydliadau wedi cofrestru i dderbyn gwybodaeth, diweddariadau a hysbysiadau am ddigwyddiadau. Gallwch hefyd ymuno â’r Gymuned o Ddiddordeb drwy glicio ar y ddolen yma – http://eepurl.com/iALGp6
  • Mae nifer o gyfweliadau sain a fideo wedi cael eu recordio gydag Asiaid Ugandaidd ar gyfer archif hanes llafar y prosiect. Mae llawer o bobl wedi cynnig rhannu eu straeon ac mae gennym ni amserlen brysur o recordiadau yn ystod y misoedd nesaf.
  • Mae aelodau’r tîm wedi bod allan yn cefnogi digwyddiadau cymunedol. Mynychodd Arweinydd y Prosiect Perminder Dhillon ddathliadau Diwrnod y Weriniaeth yng Nghanolfan India, Caerdydd, ar 26 Ionawr 2024 a chyfarfod a siarad â’r Prif Weinidog Mark Drakeford a oedd â diddordeb mawr yn y prosiect.
Perminder Dhillon gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yng Nghanolfan India, Caerdydd, ar Ionawr 26, 2024 yn nathliadau Diwrnod Gweriniaeth.
Perminder Dhillon gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yng Nghanolfan India, Caerdydd, ar Ionawr 26, 2024 yn nathliadau Diwrnod Gweriniaeth.
Jyoti Ramjee gyda Nimisha Madhvani, Uwch-gomisiynydd Uganda yn Ymddiriedolaeth Dramor India, digwyddiad BUA50 yn Llundain, Ionawr 31, 2024.
Jyoti Ramjee gyda Nimisha Madhvani, Uwch-gomisiynydd Uganda yn Ymddiriedolaeth Dramor India, digwyddiad BUA50 yn Llundain, Ionawr 31, 2024.

Mynychodd Jyoti Ramjee, ein Swyddog Allgymorth, ddigwyddiad coffáu Ymddiriedolaeth Dramor India ar 31 Ionawr 2024 a chyfarfod Ms. Nimisha Jayant Madhvani, Llysgennad Uganda ar ran y Deyrnas Unedig.

Mae Radha Patel a Robin Chaddah-Duke wedi ymweld â llefydd cymunedol amrywiol ac wedi dosbarthu gwybodaeth am y prosiect.

Mynychodd Arweinydd y Prosiect Perminder Dhillon ddangosiad y ffilm Mujib: The Making of a Nation ar 28 Chwefror ar wahoddiad Arglwydd Faer Caerdydd, Ms Bablin Molik. Trefnwyd y digwyddiad gan Sefydliad Dreigiau Bengal o Gaerdydd i ddathlu’r Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith sy’n cael ei nodi bob blwyddyn i hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd.

Yn dilyn areithiau rhagarweiniol angerddol, dangoswyd y ffilm Mujib: The Making of a Nation sydd wedi’i chyfarwyddo gan y cyfarwyddwr ffilm, yr awdur teledu a’r gwneuthurwr ffilmiau dogfen enwog o India, Shyam Benegal. Mae’r ffilm yn dilyn bywyd Sheikh Mujibur Rahman, ei frwydrau a’r digwyddiadau gwleidyddol a arweiniodd at y rhyfel dros ryddid ym Mangladesh yn 1971 gan roi’r teitl ‘Tad y Genedl’ iddo.

  • Fel bob amser, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i’n cefnogi ni gyda phob agwedd ar y prosiect. Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Perminder Dhillon,
Arweinydd y Prosiect

Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: Dathlu ac Archifo Profiadau Asiaid Ugandaidd. Cysylltwch â’r prosiect drwy e-bostio ProsiectTAG@cbhc.gov.uk neu drwy ffonio 01970 621 234

04/03/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x