CBHC / RCAHMW > Newyddion > ‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas Fictoraidd

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas Fictoraidd

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas Fictoraidd
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND
3 Medi, 10am – 3.30pm

Yn rhy aml o lawer, nid yw treftadaeth Fictoraidd yn cael ei gwerthfawrogi ddigon ac mae’n mynd yn angof ac yn dirywio. Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd arbenigwyr ar gapeli, theatrau, sefydliadau glowyr, plastai, archaeoleg ddiwydiannol a mwy. Bydd yr anerchiadau’n cynnwys y canlynol:

  • ‘Welsh Nonconformist Chapels: a national architecture at threat’ gan Susan Fielding o’r Comisiwn Brenhinol
  • ‘Victorian Powerhouse: an introduction to industrial Wales and its architectural legacy’ gan Dr Peter Wakelin, cyn-ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol
  • ‘Victorian and Edwardian Cardiff’ gan Matthew Williams
  • ‘Theatres, miners’ institutes and performance places’ gan Rob Firman
  • Griff Rhys Jones, yr hyrwyddwr treftadaeth, yn sgwrsio â Dr Greg Stevenson am ei siwrnai bersonol
  • ‘Campaigning for Victorian and Edwardian architecture in Wales: recent casework’ gan Connor McNeill
  • ‘Roofing the World: slate landscape of north-west Wales & UNESCO World Heritage Site’ gan Dr David Gwyn, awdur llyfr y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru
  • ‘Reimagining Cyfarthfa: a green vision for Merthyr Tydfil’ gan Geraint Talfan Davies
  • ‘Saving “I’m a Celebrity” Gwrych Castle’ gan Mark Baker

Bydd y diwrnod yn cynnwys paneidiau a chinio, pan fydd modd i chi gwrdd â chynghorwyr cadwraeth y Gymdeithas Fictoraidd yng Nghymru, sef Connor McNeill a Tom Taylor. Byddant yn esbonio sut y gall y Gymdeithas Fictoraidd eich helpu i achub eich adeiladau lleol rhag cael eu dymchwel, eu hailddatblygu’n amhriodol neu hyd yn oed eu hesgeuluso. Bydd cyfle i chi grwydro o gwmpas stondinau sefydliadau treftadaeth a chwrdd â phobl eraill sy’n arbenigo ac yn gwirioni ar dreftadaeth a hanes Cymru.

Yn dilyn yr anerchiadau ysbrydoledig, bydd nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ar daith gerdded i weld rhai o adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd gorau Caerdydd o 3.30 tan 5pm.

Tocynnau

Mae’r tocynnau yn costio £13.50 (mae’r pris yn cynnwys cinio a phaneidiau). I gael gwybod mwy a chadw eich lle, ewch i:
https://www.eventbrite.co.uk/e/welsh-heritage-day-tickets-349512440117

17/08/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x