CBHC / RCAHMW > Newyddion > Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!

Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!

Dan yn yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2017.

Dan yn yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2017.

 

Hoffem longyfarch Dan Hunt, ein Hymchwilydd CHERISH yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ar ennill caniatâd i gynnal gweithrediadau drôn masnachol (PfCO) gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) yn ddiweddar. Mae hyn yn caniatáu i Dan hedfan drôn CHERISH (drôn DJI Phantom 4 pro) yn gyfreithlon ac yn ddiogel o dan Orchymyn Llywio Awyr 2016, ac i gynnal arolygon o safleoedd blaenoriaethol ar hyd yr arfordir.

Mae yna nifer o leoliadau a safleoedd ar hyd arfordir Cymru na ellir defnyddio drôn i’w harolygu oni bai bod gan y peilot PfCO ac yswiriant dilys. Yn awr bod Dan wedi ennill y cymhwyster hwn, gall drôn CHERISH gael ei ddefnyddio i gynnal arolygon ffotogrametrig dwys o safleoedd treftadaeth arfordirol sy’n erydu. Gellir defnyddio’r arolygon hyn wedyn i adeiladu modelau 3D, a fydd yn sail ar gyfer monitro newidiadau yn y tymor hir. Bydd modd defnyddio’r drôn hefyd i dynnu lluniau o rannau o safleoedd sy’n erydu a all fod yn rhy beryglus i fynd atynt ar droed, neu hyd yn oed i arolygu staciau alltraeth anhygyrch – ar yr amod nad yw hyn yn amharu ar fywyd gwyllt ac adar sy’n nythu.

Mae cael caniatâd y CAA yn dipyn o gamp. Cwblhaodd Dan ysgol 2 ddiwrnod gyda’r Academi Awyrennau Di-beilot ym Maes Awyr Cotswold ac yna pasiodd brawf hedfan trylwyr ar fore barugog ym mis Ionawr mewn cae yn Swydd Wilts a oedd yn cynnwys rheolaeth yn yr awyr, gweithdrefnau argyfwng a chwestiynu caled ar y Llawlyfr Gweithrediadau. Da iawn Dan!

Dan yn pasio ei arholiad ymarferol ar ddefnyddio dronau, gyda Jan, arholwr yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2018.

Dan yn pasio ei arholiad ymarferol ar ddefnyddio dronau, gyda Jan, arholwr yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2018.

 

Arholiad ymarferol Dan ar ddefnyddio dronau, ar fore barugog ym mis Ionawr 2018 yn Swydd Wilts.

Arholiad ymarferol Dan ar ddefnyddio dronau, ar fore barugog ym mis Ionawr 2018 yn Swydd Wilts.

 

Dan yn llywio drôn CHERISH ym Mhen Dinas, Aberystwyth.

Dan yn llywio drôn CHERISH ym Mhen Dinas, Aberystwyth.

 

Awyrlun o Gofeb Wellington, Pen Dinas, Aberystwyth a dynnwyd gan ddrôn CHERISH.

Awyrlun o Gofeb Wellington, Pen Dinas, Aberystwyth a dynnwyd gan ddrôn CHERISH.

 

Cysylltau:

Gellir gweld lluniau trawiadol a dynnwyd gan ddrôn CHERISH o fryngaer Pen Dinas yn Aberystwyth, ac o Gofeb Wellington a godwyd ar ei chopa yn y 19eg ganrif, drwy fynd i:

Cysylltau’r Prosiect:

05/04/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x