CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

28 Hydref, Ffair Lyfrau Abertawe, 10am – 4pm.
Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. Cynigir nifer o gyhoeddiadau’r Comisiwn Brenhinol am bris gostyngol arbennig.

31 Hydref, Grŵp Hanes Lleol Sarn, 7.30pm.
Sgwrs gan Medwyn Parry ar Someone’s Watching You: A History of Aerial Photography over Wales. Cynhelir y sgwrs yn Neuadd Pentref Sarn, Sarn, Y Drenewydd, Powys, SY16 4EJ. Mynediad £2 os nad ydych yn aelod.

1 Tachwedd, Grŵp Archaeoleg Llanelwy, 7.30pm.
Sgwrs gan Medwyn Parry, Someone’s Watching You: A History of Aerial Photography over Wales. Cynhelir y sgwrs yng Nghlwb Criced Llanelwy, Llanelwy, LL17 0LU.

8 Tachwedd, Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth a’r Cylch, 7.30pm.
Sgwrs gan Scott Lloyd, Finding Welsh Battles. Rhoddir y sgwrs hon yn Neuadd Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ac mae croeso i aelodau newydd.

15 Tachwedd, Grŵp Hanes Lleol Coastlands, 7.30pm.
Sgwrs gan Louise Barker ar Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands in the Coastlands Area. Rhoddir y sgwrs yn Neuadd y Pentref, Marloes, Sir Benfro, SA62 3AZ.

15 Tachwedd, Llyfrgell Doc Penfro, 7pm.
Sgwrs gan Medwyn Parry ar Someone’s Watching You: a History of Aerial Photography over Wales. Rhoddir y sgwrs yn Llyfrgell Doc Penfro, Stryd y Dŵr, Doc Penfro, SA72 6DW.

15 Tachwedd, Archwiliwch eich Archifau:
Diwrnod llawn o ddigwyddiadau i ddathlu ein harchifau a’n casgliadau mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 10am – 3.30pm. Am 1.15pm, mewn sgwrs amser cinio, Locating the Legends: Archaeological Tales from the Royal Commission’s Archives, fe fydd Scott Lloyd yn trafod mythau, chwedlau ac archaeoleg, gan gyfeirio at enghreifftiau o fwy na chanrif o waith casglu archifau gan y Comisiwn Brenhinol. Mynediad am ddim drwy docyn. Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys teithiau tywys ac arddangosfeydd o ddeunydd o archifau’r Comisiwn Brenhinol a’r Llyfrgell Genedlaethol. I gael mwy o wybodaeth a thocyn ewch i: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/

18 Tachwedd, Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, 9.30am – 4pm.
Bydd nifer o arddangosfeydd a siaradwyr gwadd, gan gynnwys Dan Hunt, Archaeolegydd Cymunedol y Comisiwn Brenhinol ar gyfer y prosiect CHERISH, a fydd yn rhoi sgwrs ar Climate Change and Coastal Heritage. Siaradwyr eraill fydd yr Athro Mike Parker Pearson (Sefydliad Archaeoleg UCL) a fydd yn trafod The Origins of Stonehenge in Wales a Ken Murphy (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed) a fydd yn rhoi sgwrs ar Excavations at St Patrick’s Chapel early medieval cemetery: recent work. Cynhelir y digwyddiad yn Theatr Myrddin, Coleg Sir Benfro, Hwlffordd, SA61 1SZ. Pris tocyn: £18.  I gael mwy o fanylion a bwcio, cysylltwch ag Oriel y Parc, ffôn: 01437 720392; neu e-bost: info@orielparc.co.uk

22 Tachwed, Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof,
Siambr y Cyngor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU. Mewn partneriaeth ag Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth, bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal digwyddiad am ddim sy’n edrych ar sut y gall archifau gael eu defnyddio’n ffynhonnell ar gyfer creu gweithgareddau, teithiau cerdded, storïau a gweithiau celf er mwyn helpu i ysgogi atgofion a’r cof i’r sawl sy’n byw gyda dementia. Anelir y digwyddiad at staff gofal iechyd proffesiynol, y rheiny sy’n gyfrifol am ddatblygu gweithgareddau ac adnoddau, ac unrhyw un sy’n gofalu am bobl gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw.I gofrestru ar gyfer tocynnau ar-lein: http:// digwyddiadau.cbhc.gov.uk/digital- past/ archwiliwch-eich-archif-archif-cof

23 Tachwedd, Sefydliad Brenhinol De Cymru, 7.30pm.
Sgwrs gan Dr Toby Driver ar Revealing the Archaeology of Swansea and South Wales from the Air: from Prehistory to the World Wars. Rhoddir y sgwrs yn Amgueddfa Abertawe, Victoria Road, Abertawe SA1 1SN. I gael mwy o wybodaeth, ewch i: http://www.risw.org/

2 Rhagfyr, Cymdeithas Hanes Ceredigion2.30pm.
Sgwrs gan Dr Toby Driver, The Hillforts of Cardigan Bay yn Siambr y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Croeso i aelodau newydd.

6 Rhagfyr, Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol, A View From Above – A Century of Historical Aerial Photographs of Wales gan Medwyn Parry, 6pm, Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mynediad am ddim drwy docyn. I archebu tocynnau ar-lein ewch i: http://digwyddiadau.cbhc.gov.uk/ digital-past/nadolig-y-comisiwn-brenhinol- a-view-from-above-a-century-of-historical-  aerial-photographs-of-wales Unwaith eto, cynhelir Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ar y cyd â Noswaith Siopa Hwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 4.30pm ─ 7.30pm. Bydd adloniant, lluniaeth tymhorol a stondinau sy’n gwerthu nwyddau o safon ar gael.

7 – 8 Chwefror 2018, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth, Gorffennol Digidol 2018: Dathlu Deg Mlynedd o Dechnolegau Newydd ym Meysydd Treftadaeth, Dehongli ac Estyn- allan. Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ewch i dudalen gartref ein gwefan https://www.cbhc.gov.uk neu cysylltwch â Nicola Roberts, Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd: nicola.roberts@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621248.

20/10/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x