CBHC / RCAHMW > Newyddion > Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Dyddiadau i’ch Dyddiadur

O’r mynyddoedd i’r Môr: Archwilio Archaeoleg Ceredigion o’r Awyr gan Dr Toby Driver

20/10/2022 7pm 
Neuadd Bentref Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QS

Noson yng nghwmni Toby Driver, Uwch Ymchwilydd (Arolygu o’r Awyr), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Bydd Toby yn edrych ar dirweddau naturiol dramatig a safleoedd archaeolegol anhygoel Ceredigion, a welwyd wrth iddo hedfan yn rheolaidd dros y sir bob adeg o’r dydd yn ystod pob tymor, o sychder yr haf i eira’r gaeaf, tra oedd yn arolygu ar gyfer y Comisiwn Brenhinol. O lynnoedd yr ucheldir i fryngaerau Celtaidd, cestyll canoloesol, mwyngloddiau metel a threfweddau, bydd hon yn noson gofiadwy o weld lleoedd cyfarwydd o bersbectif unigryw. 

Bydd tâl mynediad bach er mwyn helpu i godi arian i’r neuadd.

Casglu Enwau Lleoedd Cymru gan Dr James January-McCann

22/10/2022 2:30pm 
Eglwys Ebenezer y Bedyddwyr, Ffordd Glanrafon, Yr Wyddgrug, CH7 1PA

Bydd Dr James January-McCann yn edrych yn ôl dros bum mlynedd gyntaf y Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol ac yn trafod y gwaith parhaus y’i gwneir i’w chynnal. Trafodith i ba raddau y mae’r Rhestr wedi cyfrannu at y gwaith o sicrhau bod ein treftadaeth enwau lleoedd yn cael ei diogelu, ei hamlygu a’i defnyddio yng Nghymru heddiw. Bydd hefyd yn sôn am y datblygiadau sydd ar y gweill ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a’r gobaith o gyrraedd y nod o gasglu miliwn o enwau lleoedd.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gymdeithas Hanes Sir y Fflint.

Treftadaeth Llongddrylliadau gan Dr Hayley Roberts

27/10/2022 6:30pm 
Zoom

Treftadaeth Llongddrylliadau: Gwerthoedd, Bygythiadau a Thensiynau Cyfreithiol
Gwely’r môr yw amgueddfa fwyaf y byd. Mae lefelau llanw sy’n codi, llifogydd a thrychinebau naturiol wedi dinistrio a boddi dinasoedd a gwareiddiadau ar hyd y milenia, gan adael eu gweddillion ar wely’r môr. 

Bydd yr anerchiad hwn yn archwilio amryw werthoedd llongddrylliadau ac yn esbonio faint o’r gwerthoedd hynny allai fod dan fygythiad. Bydd hefyd yn bwrw cipolwg sydyn ar rai o’r tensiynau cyfreithiol a’r heriau sy’n codi pan fydd y gwerthoedd a bennir gennym i longddrylliadau hanesyddol yn gwrthdaro â’i gilydd.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocyn ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/430842189587

Taith o’ch Cadair Freichiau gyda CHERISH

03/11/2022 5pm 
Zoom

Taith gyda CHERISH heb adael eich cartref: Cael eich tywys o amgylch caer bentir Flimston
Ymunwch â ni ar daith dywysedig o amgylch caer bentir Flimston o gysur eich cartref.

Yn ystod y 6 blynedd diwethaf mae tîm prosiect CHERISH wedi bod yn ymchwilio i’r safle anhygoel hwn o’r Oes Haearn, gyda’i “grochan” canolog o galchfaen. Yn awr, bydd Dr Toby Driver a Hannah Genders Boyd yn ein tywys o amgylch y safle gan drafod yr ymchwil ddiweddaraf a bygythiadau i ddyfodol y safle.

Mae caer bentir Flimston ar arfordir calchfaen de Sir Benfro, mewn ardal sy’n frith o henebion cynhanesyddol. Mae’r arfordir hwn hefyd yn gartref i ffurfiannau daearegol anhygoel sy’n cynnwys Pont Werdd Cymru a Staciau’r Heligog. Bydd y daith yn gyfle i glywed mwy am y cyfnod pan gâi’r safle ei ddefnyddio, ac yn gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd yn ystod yr Oes Haearn neu am waith CHERISH.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocyn ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/428005695557

13/10/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x