CBHC / RCAHMW > Newyddion > Eisteddfod AmGen 2020

Eisteddfod AmGen 2020

Ar ôl ei chynnal bob blwyddyn ers 1861 (heblaw am y flwyddyn 1914 pan dorrodd y rhyfel allan), bydd yr Eisteddfod fodern yng Nghymru’n cael ei chynnal eto eleni ond ar ffurf ddigidol newydd – Eisteddfod AmGen. Cafodd ei lansio yn ôl ym mis Mai, a chynhelir y rhan fwyaf o’r digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod wythnos gyntaf Awst yn ôl yr arfer, o Ddydd Sadwrn 1 Awst hyd Ddydd Sadwrn 8 Awst, fel y gall pawb fwynhau elfennau traddodiadol allweddol yr Eisteddfod o gysur eu cartrefi. Ar ddechrau’r prosiect, cyhoeddodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “ Fel pawb arall, ry’n ni’n hynod siomedig nad oes modd i ni gynnal yr ŵyl yng Ngheredigion eleni.  Ond roedden ni’n benderfynol na fyddai’n rhaid i bawb fynd heb ychydig o ‘Steddfod am eleni. … Bydd rhaglen AmGen yn ystod yr wythnos yn cynnig cyfle i bawb fwynhau darlithiau eiconig y blynyddoedd diweddar, cerddoriaeth fyw, a gweithgareddau i ddysgwyr, ac yn cynnwys yr un cymysgedd eclectig ag ymweliad â’r Maes.”

Awyrlun o Gastell Aberteifi, safle’r Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd gan yr Arglwydd Rhys ym 1176.

Ynghyd â’r cyrff eraill sy’n gofalu am dreftadaeth Cymru, bydd y Comisiwn yn cefnogi’r ŵyl eleni drwy gynnal nifer o sgyrsiau (yn Gymraeg), arddangosfeydd a gweithgareddau. Bydd rhain ar gael drwy dudalen Facebook  Lle Hanes. Bydd y mwyafrif o ddigwyddiadau’r Comisiwn yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth 4 Awst dan y thema Cofnodi ein Gorffennol ar gyfer y Dyfodol ac ar Ddydd Mercher 5 Awst dan y thema Cymru a’r Môr. Bydd sgyrsiau’r Comisiwn ar Ddydd Mawrth yn cynnwys trafodaeth banel ar Ddyfodol Addoldai Cymru, gyda’r Athro Nancy Edwards (Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol) yn y gadair a’r Gwir Barchedig Wyn Evans, Dr Cai Parry-Jones, Dr D. Huw Owen a’r pensaer Elinor Gray-Williams ar y panel (10am); Cyflwyniad byr i Coflein ac ymchwilio i hanes teuluol a hanes lleol gan Rhodri Lewis (12pm); Hanes Ffotograffiaeth o’r Awyr yng Nghymru mewn Ugain Llun gan David Thomas (2pm, Maes D); Archif Cof (trafodaeth ar ddeunyddiau archifol di-dâl sy’n addas ar gyfer gwaith hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia) gan Dr Reina van der Wiel (3pm, Maes D); a Cyflwyniad byr i’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol gan Dr James January-McCann (5pm). Yna ar Ddydd Mercher fe gyflwynirGwneud y Cysylltiad: Cofrestr Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (trosolwg o brosiect sy’n defnyddio Cofrestri Colledion Lloyd’s i gyfoethogi cofnodion llongddrylliadau Cymru, gan gynnwys storïau am rai o’r llongau a bywydau a gollwyd yn nyfroedd Cymru)gan Dr Meilyr Powell (10am) a Cofnodi Bryngaer Dinas Dinlle gan Hywel Griffiths o’r Prosiect CHERISH (2pm). Hefyd bydd nifer o arddangosfeydd yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos: Ceredigion Hanesyddol: ‘Stori Tŷ ar Fryn’ (gan Banel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion); Adnoddau’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr; a chyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn, Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr. Fe fydd hefyd amrywiaeth o weithgareddau i’r plant a llawer o sgyrsiau a digwyddiadau eraill wedi’u creu gan ein partneriaid yn y Lle Hanes: Amgueddfa Cymru, Cadw, a Chasgliad y Werin Cymru.

Ewch i dudalen Facebook Lle Hanes i gael rhagor o wybodaeth.

A pheidiwch â phoeni: os byddwch chi’n colli rhai o sgyrsiau’r Comisiwn, ac os hoffech eu gweld rywbryd eto, fe fyddan nhw i gyd ar gael ar sianel Youtube y Comisiwn.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni!

31/07/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x