CBHC / RCAHMW > Events > Aerial Archaeology and the Gwent Levels

Aerial Archaeology and the Gwent Levels

Darlith Gyda’r Nos ar Wastadeddau Byw ac Archaeoleg o’r Awyr: Aerial Archaeology and the Gwent Levels gan Dr Toby Driver. Rhoddir sylw yn y ddarlith i archaeoleg syfrdanol Gwastadeddau Gwent rhwng Cas-gwent yn y dwyrain a Chaerdydd yn y gorllewin.

Gan esgyn i’r awyr mewn awyren ysgafn, gwelwn olion cnydau sy’n dangos lleoliad hengorau, tomenni claddu, bryngaerau, a filâu Rhufeinig, sy’n parhau i gael eu darganfod yn ne-ddwyrain Cymru yn ystod sychder haf ac yng ngolau isel y gaeaf.

Bydd hediadau’r Comisiwn Brenhinol yn ystod y flwyddyn hefyd yn cofnodi henebion hanesyddol a henebion wedi’u gwarchod, tirweddau diwydiannol, trefweddau, ac archaeoleg blaendraeth Aber Afon Hafren sy’n dod i’r golwg yn ystod llanwau eithriadol o isel.

Eglurir hefyd sut mae dronau a laser-sganio o’r awyr wedi chwyldroi cofnodi archaeolegol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd Toby ar gael ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb ar ôl y cyflwyniad.

 

I gael mwy o fanylion: https://www.livinglevels.org.uk/events/2020/11/12/aerial-archaeology-and-the-gwent-levels

Bydd y ddarlith ddi-dâl hon yn cael ei chyflwyno ar Zoom ac anfonir y gwahoddiad atoch ar ôl i chi gadw’ch lle.

Dyddiad 12th November
Amser 7pm–9pm
Math Darlith

Tweets