CBHC / RCAHMW > Events > Archaeoleg Ucheldir Gwent

Archaeoleg Ucheldir Gwent

Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Sgwrs amser cinio gan Frank Olding, ar gyhoeddiad newydd y Comisiwn Brenhinol, Archaeoleg Ucheldir Gwent. Am 1.15pm yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mynediad di-dâl drwy docyn. I gael tocynnau neu wybodaeth bellach, ffoniwch: 01970 632 548 neu ewch i: www.llgc.org.uk/drwm.
Rhoddir y sgwrs hon drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg ar gael.

Dyddiad 14th September
Lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Gwestai Arbennig Frank Olding

Tweets