CBHC / RCAHMW > Events > Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof

Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof

Mewn partneriaeth ag Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth, bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal digwyddiad am ddim sy’n edrych ar sut y gall archifau gael eu defnyddio’n ffynhonnell ar gyfer creu gweithgareddau, teithiau cerdded, storïau a gweithiau celf er mwyn helpu i ysgogi atgofion a’r cof i’r sawl sy’n byw gyda dementia.Caiff ei gynnal yn Siambr y Cyngor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar Ddydd Mercher, 22 Tachwedd 2017.

Anelir y digwyddiad at staff gofal iechyd proffesiynol, y rheiny sy’n gyfrifol am ddatblygu gweithgareddau ac adnoddau, ac unrhyw un sy’n gofalu am bobl gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw.

I gofrestru ar gyfer tocynnau ar-lein:
http://digwyddiadau.cbhc.gov.uk/digital-past/archwiliwch-eich-archif-archif-cof

Dyddiad 22nd November
Amser 9.15 - 16.30
Lleoliad Siambr y Cyngor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth SY23 3BU
Math Archwiliwch Eich Archif

Tweets