CBHC / RCAHMW > Events > Bydoedd Rhithwir: Archwiliwch ein Gorffennol Digidol

Bydoedd Rhithwir: Archwiliwch ein Gorffennol Digidol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, digwyddiad addysgol hanner-tymor i’r teulu cyfan, 10.00am – 4.00pm. Dewch i ddarganfod cestyll, abatai a chapeli drwy gyfrwng realiti rhithwir, teithiau 360 gradd ac amgylcheddau chwarae gemau. Digwyddiad rhyngweithiol galw-heibio yw hwn sy’n addas i deuluoedd ac i blant dros 3 oed. Dyma gyfle i weld a defnyddio adnoddau digidol arloesol a chyffrous y Comisiwn Brenhinol.

Digwyddiad dwyieithog fydd hwn.

Mynediad am ddim: Does dim angen tocyn.

Dyddiad 28th February
Amser 10.00am - 4.00pm
Lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Math Digwyddiad addysgol i’r teulu cyfan

Tweets