CBHC / RCAHMW > Events > CARTO CYMRU – Symposiwm Mapiau Cymru 2022

CARTO CYMRU – Symposiwm Mapiau Cymru 2022

Mapio Mewn Megabeitiau
Bydd symposiwm eleni yn edrych ar sut mae mapiau a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn newid y ffordd y mae mapiau’n cael eu creu, eu defnyddio a’u cadw a beth mae hyn yn ei olygu i’r rhai sy’n cadw gwybodaeth o’r fath ac yn ei gwneud ar gael i’r cyhoedd.

RHAGLEN
10:30 Dadgoloneiddio Mapiau Cymru – Jason Evans (Rheolwr Data Agored, Llyfrgell Genedlaethol Cymru) [Cymraeg]
11:30 Born Again: Creating Interactive Digital Data from Historic Mapping – Jon Dollery (Swyddog Mapio, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)
2:30 Map-collecting in the Digital Age: The Legal Deposit Libraries’ Map Viewer – Dr Gethin Rees (Curadur Arweiniol, Mapio Digidol, Llyfrgell Brydeinig)
3:30 Preserving digital maps: one bit at a time – Sally MacInnes (Pennaeth Cynnwys Unigryw a Chyfoes, Llyfrgell Genedlaethol Cymru) & Dr Sarah Higgins (Darlithydd, Adran Astudiaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth)

COFRESTRWCH AM DOCYNNAU

Digwyddiad gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

**Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg – darperir cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyflwyniadau yn y Gymraeg**

Dyddiad 20th May
Amser 10:30-4:30
Lleoliad Zoom
Math Sgwrs

Tweets