CBHC / RCAHMW > Events > Ceredigion Archaeology Dayschool

Ceredigion Archaeology Dayschool

3 Mawrth, Ceredigion Archaeology Dayschool, Canolfan Morlan, Aberystwyth, 10am – 4.30pm.

Bydd y sgyrsiau’n cynnwys cyflwyniad gan Dr Toby Driver a Dan Hunt ar Newid Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol yn Ne-orllewin Cymru: Prosiect CHERISH wedi’i Ariannu gan yr UE, a chan Ian Cundy o’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol ar yr ysgolion maes tanddwr sy’n cael eu trefnu fel rhan o’r prosiect Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru, 1914-18 sy’n cael ei arwain gan y Comisiwn Brenhinol.

I gael mwy o fanylion cysylltwch â Jenna Smith yn j.smith@dyfedarchaeology.org.uk, ffôn: 01558 823121.

Dyddiad 3rd March
Amser 10:00 - 16:30
Lleoliad Aberystwyth
Math Darlith
Gwestai Arbennig Dr Toby Driver a Dan Hunt

Tweets