CBHC / RCAHMW > Events > Collecting Welsh Place Names

Collecting Welsh Place Names

14 Mawrth, Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth a’r Cylch, 7.30pm. Sgwrs gan Dr James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd y Comisiwn Brenhinol, ar Collecting Welsh Place Names. Cynhelir y sgwrs hon yn Neuadd Dewi Sant, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2EA. Croeso i bawb. Tâl mynediad o £1 os nad ydych yn aelod.

Dyddiad 14th March
Amser 19:30-20:30
Lleoliad Aberystwyth
Math Darlith

Tweets