CBHC / RCAHMW > Events > Commemorating the Forgotten U-boat War around the Welsh Coast 1914-18

Commemorating the Forgotten U-boat War around the Welsh Coast 1914-18

4 Mawrth, Y Ffrynt Cartref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Cymru: Ysgol Undydd ar y Ffrynt Cartref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, 10am—4pm. Seminar undydd ar sut yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar bobl yng Ngogledd Cymru. Un o’r siaradwyr fydd Deanna Groom, swyddog arforol y Comisiwn Brenhinol, a fydd yn rhoi sgwrs ar Commemorating the Forgotten U-boat War around the Welsh Coast 1914-18. Pris tocyn yw £10 a bydd yn cynnwys cinio bwffe, te a choffi. Storiel, Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT. Rhaid bwcio. I gael manylion pellach ac i archebu’ch lle, cysylltwch â Dan Amor: dan.amor@heneb.co.uk neu 01248 366970.

Dyddiad 4th March
Lleoliad Gwynedd Archaeological Trust
Gwestai Arbennig Deanna Groom

Tweets