CBHC / RCAHMW > Events > Croeso Coflein Newydd! – darganfyddwch sut i gael y gorau o’n gwefan newydd

Croeso Coflein Newydd! – darganfyddwch sut i gael y gorau o’n gwefan newydd

Estynnir croeso cynnes i chi fynychu lansiad ar-lein Coflein Newydd, ein cronfa ddata ar-lein â nodweddion gwell:

  • Cyflwyniadau byr gan staff arbenigol
  • Cyflwyniad i’r nodweddion newydd a gwell
  • Sesiwn holi ac ateb.

Mae’r nodweddion newydd yn cynnwys:

  • Gwefan hawdd ei defnyddio sy’n gweithio ar draws pob dyfais
  • Mwy na 180,000 o ddelweddau cydraniad uchel chwyddadwy
  • Delweddau ac adroddiadau y gellir eu lawrlwytho am ddim
  • Cario Coflein yn eich poced – mae nodweddion fel tracio lleoliad a mapiau Arolwg Ordnans manwl yn golygu y gallwch ddod o hyd i wybodaeth am safleoedd archaeolegol ac adeiladau hanesyddol wrth fynd.

Rhowch gynnig ar y wefan a dewch â’ch cwestiynau!

20 Mai 2021, 5pm

Traddodir y ddarlith am ddim drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad atoch ar ôl i chi drefnu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes!

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniadau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Gofynnwch am un tocyn ar gyfer pob teulu.

COFRESTRWCH AM DOCYNNAU

 

Yn ystod 2021 fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau arbennig a chyflwyniadau rheolaidd yn gysylltiedig â’n prosiectau ymchwil presennol. Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiadau ar-lein di-dâl hyn.

Caiff yr holl sgyrsiau eu recordio a byddant ar gael yn y man ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol.

Dyddiad 20th May
Amser 17:00
Math Darlith

Tweets