CBHC / RCAHMW > Events > Culture & History in Place Names

Culture & History in Place Names

17 Ionawr, Cwmni Cletwr, Tre’r Ddôl, 7.15pm. Sgwrs gan Dr James January-McCann, Culture & History in Place Names. Yn y sgwrs hon bydd Dr James January-McCann yn trafod y cefndir i greu Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru, y ffynonellau a ddefnyddiwyd i’w llunio, a’r gwahanol ffyrdd y gall y sawl sydd â diddordeb mewn enwau lleoedd ddefnyddio’r wefan. Canolbwyntir yn arbennig ar enwau lleoedd Tre’r Ddôl a Thre Taliesin. Cynhelir y sgwrs hon yng Nghaffi Cletwr, Tre’r Ddôl, Machynlleth, Powys, SY20 8PN. I gael mwy o wybodaeth anfonwch at events@cletwr.com neu ffoniwch 01970 832. Mae’r sgwrs hon ar agor i bawb. Awgrymir rhodd o £3.

Dyddiad 17th January
Amser 19:15 - 20:15
Lleoliad Tre'r Ddôl
Math Lecture
Gwestai Arbennig Dr James January-McCann

Tweets