CBHC / RCAHMW > Events > Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwr

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwr

 

Bydd y Comisiynwyr, a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn cynnal eu Cyfarfod Llawn hanner blynyddol ar Ddydd Mercher 28 Ebrill 2021 rhwng 11.30 a 13.00. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein drwy Microsoft Teams.

 

Mae’r Cyfarfod Llawn agored yn rhan bwysig o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i atebolrwydd cyhoeddus a thryloywder. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ddod i’r cyfarfod a gweld y Comisiwn ar waith.

 

Nid yw’n costio dim i fynychu’r cyfarfod ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael a’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

 

Cysylltwch â Reina van der Wiel, Rheolwr Llywodraethu a Risg i gadw lle neu i ofyn am fwy o wybodaeth.

Ebost: reina.vanderwiel@cbhc.gov.uk

Ffôn: 01970 621 240

 

Dyddiad 28th April
Amser 11:30 - 13:00
Lleoliad Microsoft Teams
Math Cyfarfod

Tweets