CBHC / RCAHMW > Events > Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr

Bydd y Comisiynwyr, a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn cynnal eu Cyfarfod Busnes hanner blynyddol ar Ddydd Mercher 17 Hydref 2018 rhwng 15.45 a 17.15. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU.

Mae’r Cyfarfod Busnes agored yn rhan bwysig o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i atebolrwydd cyhoeddus a thryloywder. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ddod i’r cyfarfod a gweld y Comisiwn ar waith. Ar ôl y cyfarfod fe fydd cyfle i siarad yn anffurfiol â’r Comisiynwyr a’r staff.

Nid yw’n costio dim i fynychu’r cyfarfod ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael a’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

Cysylltwch â Nicola Roberts –

nicola.roberts@cbhc.gov.uk; ffôn: 01970 621248 – i gadw lle neu i ofyn am fwy o wybodaeth.

Dyddiad 17th October
Amser 3.45pm ─ 5.15pm
Lleoliad Swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU.
Math Cyfarfod Busnes Agored

Tweets