CBHC / RCAHMW > Events > Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr

Bydd y Comisiynwyr, a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn cynnal eu Cyfarfod Busnes hanner blynyddol ar Ddydd Iau 19 Hydref 2017 rhwng 4.45pm a 6.15pm. Bydd y cyfarfod, a gadeirir gan Dr Eurwyn Wiliam, yn cael ei gynnal yn swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU.

Mae’r Cyfarfod Busnes agored yn rhan bwysig o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i atebolrwydd cyhoeddus a thryloywder. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ddod i’r cyfarfod a gweld y Comisiwn ar waith. Ar ôl y cyfarfod fe fydd cyfle i siarad yn anffurfiol â’r Comisiynwyr a’r staff.

Nid yw’n costio dim i fynychu’r cyfarfod ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael a’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

Cysylltwch â Nicola Roberts –

nicola.roberts@cbhc.gov.uk ; ffôn: 01970 621248  – i gadw lle neu i ofyn am fwy o wybodaeth

Rhannu’r digwyddiad hwn: Commissioners’ Open Business Meeting

Dyddiad 19th October
Amser 16:45- 18:15
Lleoliad Aberystwyth
Math Cyfarfod Busnes Agored

Tweets