CBHC / RCAHMW > Events > Cymru Rewllyd Oddi Fry: Archaeoleg ac Archwilio o’r Awyr yn y Gaeaf yng Nghymru

Cymru Rewllyd Oddi Fry: Archaeoleg ac Archwilio o’r Awyr yn y Gaeaf yng Nghymru

 

Ymunwch â ni i fwynhau sgwrs gyntaf y Comisiwn Brenhinol yn ei gyfres newydd o ddarlithiau ar-lein. Ar Ddydd Iau, 4 Mawrth, bydd Dr Toby Driver yn trafod ‘Cymru Rewllyd Oddi Fry: Archaeoleg ac Archwilio o’r Awyr yn y Gaeaf yng Nghymru’.

Gall eira droi Cymru’n wlad llawn hud a lledrith. Gall yr olygfa oddi uchod fod yn fwy rhyfeddol byth. Gall amodau gaeafol roi hwb mawr i waith archaeolegol o’r awyr wrth i luwchfeydd eira, rhew sy’n dadmer a golau isel y gaeaf gyfuno i ddatgelu’n hynod o eglur wrthgloddiau hynafol, cestyll, a thirweddau ucheldirol. Bydd y sgwrs hon yn mynd â’r gynulleidfa yn uchel i’r awyr uwchben Cymru ar ddyddiau rhewllyd y gaeaf, yng nghwmni archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, i weld rhai o’r darganfyddiadau dramatig a wnaed yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Caiff y ddarlith ddi-dâl hon ei darparu drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad i chi ar ôl i chi archebu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes.

 Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw wrth fynd yma:

Cofrestrwch am docynnau

 

Llun: Castell Caerffili, NPRN 94497

Yn ystod 2021 fe fyddwn ni’n cynnal cyflwyniadau rheolaidd a digwyddiadau arbennig yn gysylltiedig â’n prosiectau ymchwil presennol.

Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiadau ar-lein di-dâl hyn.

Caiff yr holl sgyrsiau eu recordio a byddant ar gael yn y man ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol.

 

Y sgwrs nesaf fydd – ‘Byw ar ymyl y dibyn: Datgelu hanes caerau pentir erydol Sir Benfro’ gan Daniel Hunt, Ymchwilydd y Prosiect CHERISH, Dydd Iau 1 Ebrill, am 5 pm.

 

Dyddiad 4th March
Amser 17:00 - 18:00
Lleoliad Zoom
Math Sgwrs
Gwestai Arbennig Dr Toby Driver

Tweets