CBHC / RCAHMW > Events > Cynhadledd Ar-lein CHERISH

Cynhadledd Ar-lein CHERISH

 

Bydd y gynhadledd ryngwladol hon yn dangos pa mor agored i niwed yw amgylcheddau arfordirol i newid yn yr hinsawdd a sut gallai newidiadau yn y dyfodol effeithio ar y rhain. Bydd y papurau’n ymdrin ag ystod o bynciau sy’n ymwneud â’r thema o ddeall a rheoli treftadaeth arfordirol sydd o dan fygythiad.

 

PRIF SIARADWR: JOHN SWEENEY, Prifysgol Maynooth, Iwerddon 

Cadarnhaodd rhai o’r siaradwyr eraill eisoes:

Jill Bullen, Cyfoeth Naturiol Cymru, y DU
Rónadh Cox, Coleg Williams, UDA
Cathy Daly, Prifysgol Lincoln, y DU
David Dodd, Swyddfa Ranbarthol Gweithredu ynghylch yr Hinsawdd, Iwerddon
Hannah Fluck, Historic England, y DU
Ewan Hyslop, Historic Environment Scotland, y DU

 

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Cynhadledd Ar-lein CHERISH.

 

Mae’n rhaid bwcio tocynnau ymlaen llaw.

Register for tickets
Dyddiad 12th May
Amser 9:45 - 16:45
Lleoliad Zoom
Math Cynhadledd

Tweets