CBHC / RCAHMW > Events > Cynhadledd ddeuddydd, Celf a’r Dychymyg Archaeolegol: Herio’r Dreigiau,

Cynhadledd ddeuddydd, Celf a’r Dychymyg Archaeolegol: Herio’r Dreigiau,

Mae’n ddrwg gennym eich hysbysu bod y digwyddiad hwn wedi’i ganslo oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achoswyd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y gynhadledd https://bravingthedragons.com/en/conference-news/

Dyddiad 28th February
Lleoliad Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Math Cynhadledd ddeuddydd
Gwestai Arbennig Agorir y gynhadledd gan Dafydd Elis-Thomas AC (Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon) a bydd y siaradwyr yn cynnwys: yr Athro Jennifer Wallace, yr Athro yr Arglwydd Colin Renfrew, Kate Whiteford OBE, yr Athro Michael Shanks, Mary Lloyd Jones, Dr Antonia Thomas, Dr Helen Wickstead, Dr Alan Chamberlain, Julia Sorrell, Dr Peter Wakelin a Dr Ffion Reynolds.

Tweets