CBHC / RCAHMW > Events > Darganfod Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru: Dathlu Safle Treftadaeth y Byd newydd Cymru

Darganfod Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru: Dathlu Safle Treftadaeth y Byd newydd Cymru

 

Ar 28 Gorffennaf 2021 fe ddaeth Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru yn un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Arweiniwyd y cais Enwebu llwyddiannus gan Gyngor Gwynedd ar ran partneriaeth a oedd yn cynnwys y Comisiwn Brenhinol, ac roedd yn benllanw mwy na 15 mlynedd o waith caled.

Pwysleisiodd y ddogfen Enwebu bwysigrwydd diwylliant yn ogystal â diwydiant, gan nodi bod Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru yn enghraifft arbennig o dirwedd ddiwydiannol a diwylliannol a weddnewidiwyd gan gloddio am lechi ar raddfa fawr ar yr wyneb ac o dan y ddaear, a chan drin a chludo llechi ar gyfer marchnadoedd lleol a rhyngwladol.

Dyma’r adeg i ddathlu treftadaeth gyfoethog amrywiol diwydiant llechi Gogledd-orllewin Cymru. Mae cymunedau Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru yn parhau i arloesi, ac mae’r dynodiad Safle Treftadaeth y Byd hwn yn cydnabod tirwedd ddiwylliannol nodedig diwydiant llechi Cymru a’i gyfraniad i hanes y byd.

Fe wnaeth y Comisiwn Brenhinol gyfraniad hanfodol i’r ddogfen Enwebu drwy ddarparu cymorth archifol ac arbenigol helaeth, dan arweiniad Louise Barker, uwch archaeolegydd. Ymunwch â Louise ar ymweliad rhithiol â’r Safle Treftadaeth y Byd newydd a dysgwch am ei leoedd a’i henebion a’i gyfraniad i’r byd yn ein darlith rithiol nesaf ar Ddydd Iau, 7 Hydref, am 5pm.

 

7 Hydref, 2021, 5pm

 

Traddodir y ddarlith am ddim drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad atoch ar ôl i chi drefnu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes!

 

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Gofynnwch am un tocyn ar gyfer pob teulu.

 

Cofrestrwch am docynnau

 

Yn ystod 2021 fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau arbennig a chyflwyniadau rheolaidd yn gysylltiedig â’n prosiectau ymchwil presennol. Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiadau ar-lein di-dâl hyn. Caiff yr holl sgyrsiau eu recordio a byddant ar gael yn y man ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol.

Dyddiad 7th October
Amser 17:00 - 18:00
Lleoliad Zoom
Math Sgwrs
Gwestai Arbennig Louise Barker

Tweets