CBHC / RCAHMW > Events > Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro

Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro

Mae Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro yn cael ei gynnal ar-lein eleni. Bydd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen lawn o siaradwyr adnabyddus a fydd yn trafod amryfal themâu archaeolegol a hanesyddol a bydd dwy sesiwn: yn y bore rhwng 10am a chanol dydd ac yn y prynhawn rhwng 2pm a 4pm.

Bydd tîm CHERISH (Dr Toby Driver, Louise Barker a Daniel Hunt) yn rhoi sgwrs gyntaf y prynhawn ar Stacks, cliffs & cauldrons: Recent fieldwork at the remarkable coastal promontory forts of the Castlemartin Training Area, Pembrokeshire.

Yn ystod mis Awst 2020 fe dreuliodd tîm y Prosiect CHERISH wythnos yn arolygu a chofnodi caerau pentir arfordirol nodedig y cyfnod cynhanesyddol diweddarach yn Ardal Hyfforddi Castellmartin yn Ne Sir Benfro. Mae’r caerau mawr hyn yn erydu, felly fe wnaeth y tîm gofnodion 3D cywir-i’r-centimetr ohonynt er mwyn gallu cadw golwg ar eu cyflwr.

Maen nhw’n cynnwys safleoedd mwy cyfarwydd fel Flimston Bay i rai llai adnabyddus fel Buckspool/The Castle a Crocksydam, y gaer ysblennydd ar Bentir Linney yn yr ardal danio lle mae mynediad wedi’i gyfyngu, a hyd yn oed gaer bentir newydd ei chofnodi. Yn ystod y sgwrs fe ddangosir ffilmiau drôn bendigedig a fydd yn mynd â chi i rannau cudd y safleoedd arfordirol dramatig hyn.

Prosiect 6-blynedd i astudio newid hinsawdd a threftadaeth arfordirol yw CHERISH. Mae’n cael ei ariannu gan yr UE fel rhan o raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020.

 

I gael mwy o fanylion, ewch i: https://www.arfordirpenfro.cymru/event/archaeology-day-2020/

Mae’r digwyddiad am ddim, ond fe’ch anogir i wneud cyfraniad i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dyddiad 7th November
Amser 10am—4pm
Math Darlith

Tweets