CBHC / RCAHMW > Events > Drysau Agored

Drysau Agored

8 Medi 2016, 10am–5pm. Drysau Agored, y Comisiwn Brenhinol, Aberystwyth. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn agor ei ddrysau yn dilyn y symud llwyddiannus i’r Llyfrgell Genedlaethol. Manteisiwch ar y cyfle i weld arddangosfa o ddeunydd archifol yn y llyfrgell ac ystafell ymchwil newydd ac i fynd ar daith drwy’r ardaloedd storio archifau hynod fodern. Mwynhewch raglen lawn o gyflwyniadau i lansio Coflein, gwefan a chronfa ddata ar-lein newydd y Comisiwn Brenhinol, a’r lluniaeth a ddarperir wedyn.

Cysylltwch â Nicola Roberts i drefnu’ch lle ac i gael mwy o fanylion.
nicola.roberts@cbhc.gov.uk
Tel: 01970 621248.

Dyddiad 8th September
Amser 10:00 - 17:00
Lleoliad Royal Commission, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU
Math Royal Commission Open Day

Tweets