CBHC / RCAHMW > Events > Gorffennol Digidol 2017: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

Gorffennol Digidol 2017: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

15 ac 16 Chwefror 2017, Gorffennol Digidol 2017: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan, Glan yr Afon, Casnewydd. Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol.. Y themâu eleni yw ‘Technolegau Digidol a ‘Threftadaeth Ddigidol. I gael gwybodaeth am y gynhadledd ewch i: http://cbhc.gov.uk/cynhadledd-gorffennol-digidol/

Dyddiad 15th February
Lleoliad Glan yr Afon, Casnewydd

Tweets