CBHC / RCAHMW > Events > Gorffennol Digidol 2018

Gorffennol Digidol 2018

Dathlu deg mlynedd o dechnolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan
7 – 8 o Chwefror 2018, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth

Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol. Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Manylion llawn: Cynhadledd Gorffennol Digidol

Dyddiad 7th February
Amser 09:00 - 17:00
Lleoliad Aberystwyth
Math Cynhadledd

Tweets