CBHC / RCAHMW > Events > Gwneud y Cysylltiad: Cofnodion Colledion Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Gwneud y Cysylltiad: Cofnodion Colledion Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Ar 17 Medi, am 1pm, fe fydd Dr Meilyr Powell yn rhoi sgwrs ar ‘Gwneud y Cysylltiad: Cofnodion Colledion Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru’. Bydd y sgwrs hon ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ar dudalen Facebook y Comisiwn Brenhinol a bydd Meilyr wrth law yn ystod y prynhawn i ymateb i unrhyw gwestiynau a sylwadau. https://www.facebook.com/Royal-Commission-on-the-Ancient-and-Historical-Monuments-of-Wales-146120328739808/

 

Wedyn fe fydd modd gweld y sgwrs ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol lle mae detholiad eang o’n sgyrsiau ar gael eisoes. https://www.youtube.com/channel/UCHp_OWuWtBOaBe6zn99fwXA

 

Prosiect treftadaeth cydweithredol yw Gwneud y Cysylltiad: Cofnodion Colledion Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru sydd â’r nod o gyfoethogi cofnodion am longddrylliadau yn nyfroedd Cymru drwy ddefnyddio Cofnodion Colledion Lloyd’s. Hyd yn hyn, mae’r prosiect cydweithredol chwe-mis rhwng Sefydliad Cofrestr Lloyd’s a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi arwain at ychwanegu mwy na 100 o longddrylliadau newydd at gofnodion y Comisiwn, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, ac at gyfoethogi’r cofnodion presennol drwy ddarparu gwybodaeth newydd. Bydd y catalog ar-lein o longddrylliadau Cymru, ar ei newydd wedd, yn cynnwys hypergysylltiadau i’r Cofnodion Colledion, gan alluogi defnyddwyr ac ymchwilwyr i symud yn hwylus o’r naill adnodd i’r llall ac i osod llongddrylliadau Cymru yn eu cyd-destun byd-eang. Ceir cysylltiadau hefyd i bapurau newydd cyfoes ar gyfer llawer o’r llongddrylliadau, sy’n cynnig trywydd ymchwil arall i ddefnyddwyr. Drwy gysylltu Cofnodion Colledion Lloyd’s â chofnodion y Comisiwn Brenhinol am longddrylliadau, mae’r prosiect yn hybu proffil y ddau sefydliad ac yn dangos bod modd cyrchu llawer iawn o wybodaeth am longau yn y ffynonellau dogfennol pwysig hyn.

Dyddiad 17th September
Amser 13:00
Lleoliad https://www.facebook.com/Royal-Commission-on-the-Ancient-and-Historical-Monuments-of-Wales
Math Sgwrs
Gwestai Arbennig Dr Meilyr Powell

Tweets