CBHC / RCAHMW > Events > Gŵyl Archaeoleg

Gŵyl Archaeoleg

27 Gorffennaf 2016, 7pm–9pm. Gŵyl Archaeoleg: Darganfod Archaeoleg Bryngaer Pen Dinas. Bydd Toby Driver a Jon Dollery, archaeolegwyr gyda’r Comisiwn Brenhinol, yn cefnogi prosiect newydd Fforwm Cymunedol Penparcau drwy siarad am wahanol agweddau ar Fryngaer Pen Dinas a bryngaerau Bae Ceredigion. Bydd Jon yn dangos ac yn egluro’r technegau digidol diweddaraf a ddefnyddir i ddelweddu’r fryngaer yn y dirwedd, mewn sgwrs yn dwyn y teitl Lights, Camera, Heritage: a Quick Guide to Creating a Heritage Animation. Yna bydd Toby yn edrych ar stori Bryngaer Pen Dinas a’r cloddiadau hanesyddol yno, ac yn ei gosod yng nghyd-destun ehangach cymunedau amaethyddol Celtaidd Bae Ceredigion, yn ei sgwrs Pen Dinas and the Hillforts of Cardigan Bay. Cynhelir y digwyddiad di-dâl hwn yng Nghanolfan Gymunedol Penparcau (ger y parc), Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1RU. Estynnir croeso cynnes i bawb.

Dyddiad 27th July
Amser 19:00 - 21:00
Lleoliad Penparcau Community Centre
Math An evening of talks
Gwestai Arbennig Jon Dollery, Dr Toby Driver

Tweets