CBHC / RCAHMW > Events > Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas

Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas

20 Medi, Taith gerdded dywys a sgyrsiau yng Ngŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth Barddoniaeth R S Thomas, Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach, Ceredigion, SY20 8SX. Am 11am, eir ar daith dywys wedi’i harwain gan staff y Comisiwn Brenhinol i weld yr adeiladau a’r dirwedd a oedd yn gyfarwydd i R S Thomas pan oedd yn ficer Eglwys-fach. Am 7pm, bydd Richard Suggett yn rhoi sgwrs ar ‘A shock to Georgian sensibilities’: Iago Prytherch’s Houses. Mae bwcio’n hanfodol gan fod nifer cyfyngedig o leoedd. I gael mwy o wybodaeth ac i drefnu’ch lle ar gyfer yr ŵyl ddeuddydd hon, ewch i: http://www.eglwysfach.co.uk/gwyl.html

Dyddiad 20th September
Lleoliad Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Math Gŵyl Lenyddol a Chystadleuaeth

Tweets