CBHC / RCAHMW > Events > Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd Lluniwr Prydain

Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd Lluniwr Prydain

Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd Lluniwr Prydain. Symposiwn hanner-diwrnod wedi’i gynnal gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru mewn cysylltiad â’r prosiect Inventor of Britain, a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, sy’n mesur a phwyso gwaith a dylanwad Humphrey Llwyd, tad cartograffeg Gymreig. Yn ystod digwyddiad eleni fe fydd sgyrsiau yn y bore gan arbenigwyr rhyngwladol ar Humphrey Llwyd: Humphrey Llwyd and his Mapping Worlds gan Keith Lilley, Athro Daearyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Queen’s, Belfast; The Whole World in his Hands: Abraham Ortelius and his Theatrum Orbis Terrarium gan Joost Depuydt, Curadur y Casgliadau Teipograffyddol a Thechnegol, Amgueddfa Plantin-Moretus, Antwerp; a Humphrey Llwyd ac Enwau Lleoedd gan James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Yn y prynhawn, fe fydd Huw Thomas, Curadur Mapiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn arwain teithiau tywys drwy arddangosfa Humphrey Llwyd sy’n cael ei harddangos ar hyn o bryd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe fydd hefyd sgwrs fer am Ddinbych yng nghyfnod Humphrey Llwyd gan Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, a bydd deunydd archifol cysylltiedig yn cael ei ddangos yn Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn. Mae tocynnau’n costio £10 ac mae nifer cyfyngedig ohonynt. I gael mwy o wybodaeth ac i drefnu’ch lle, ewch i: www.ticketsource.co.uk/whats-on/aberystwyth/llyfrgell-genedlaethol-cymru-the-national-library-of-wales/carto-cymru-symposiwm-mapiau-cymru-2019-humphrey-llwyd-lluniwr-prydain

Dyddiad 31st May
Amser 9.30 -17.30
Lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Math Symposiwm Mapiau Cymru 2019
Gwestai Arbennig Keith Lilley, Joost Depuydt,, James January-McCann, Huw Thomas a Richard Suggett

Tweets