CBHC / RCAHMW > Events > Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’
Carregwastad Point memorial

Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd, Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’. Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn lansio gwefan newydd, ‘Y Rhestr o Feysydd Brwydr yng Nghymru’, adnodd ymchwil sy’n cynnwys gwybodaeth am leoliadau 800 o frwydrau. Yn y sgwrs hon fe gyflwynir y cefndir i’r prosiect, y Rhestr o Feysydd Brwydr, a sonnir am y broblem o fapio lleoliadau ansicr. Rhai cwestiynau pwysig yw: sawl gwaith y daeth yr ysbeilwyr Llychlynnaidd i Gymru? Ym mha rannau o Gymru y bu’r gwrthdaro mwyaf yn ystod y 2,000 o flynyddoedd diwethaf, a pha dystiolaeth archaeolegol sydd am feysydd brwydr yng Nghymru? Cynhelir y sgwrs am 1.15pm yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mynediad am ddim drwy docyn. I gael tocynnau neu fwy o wybodaeth, ffoniwch 01970 632 548 neu ewch I https://www.llgc.org.uk/cy/

Dyddiad 22nd February
Amser 13.15
Lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Gwestai Arbennig Scott Lloyd

Tweets