CBHC / RCAHMW > Events > Prosiect Llongau-U 1914-18 ‘Why the discoveries made so far are only the beginning…’

Prosiect Llongau-U 1914-18 ‘Why the discoveries made so far are only the beginning…’

Mae’r arolygon tanddwr yr ymgymerwyd â nhw ar gyfer y Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu Profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y Môr wedi darparu delweddau syfrdanol o rai o’r 170 o longddrylliadau ar wely’r môr sy’n gysylltiedig â’r ymladd. Mae’r gwaith ymchwil a wnaed mewn archifdai lleol a chenedlaethol wedi arwain at ddarganfod llawer o wybodaeth newydd am y colledion, a hefyd am y criwiau, y teithwyr a’r cysylltiadau â’n cymunedau arfordirol. Mae’r ymchwil yn awr yn mynd ar sawl trywydd newydd a manylir ar y rhain yn y sgwrs. Cynhelir y sgwrs yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mynediad am ddim drwy docyn.

Dyddiad 23rd January
Amser 1pm
Lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Math Sgwrs amser cinio
Gwestai Arbennig Deanna Groom

Tweets