CBHC / RCAHMW > Events > Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru

22–26 Gorffennaf: Eleni fe fydd stondin y Comisiwn Brenhinol yn y babell Treftadaeth a Sgiliau yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad (CCA.750). Bydd staff wrth law drwy’r wythnos i ateb cwestiynau a dangos sut i ddefnyddio Coflein, ein cronfa ddata arlein. Ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf am 2pm fe fydd Clare Lancaster, rheolwr y prosiect CHERISH, yn rhoi sgwrs yn y babell Treftadaeth a Sgiliau ar Discovering our Coastal Heritage – the CHERISH project. Y diwrnod wedyn, Dydd Mawrth 23 Gorffennaf, fe fydd Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi sgwrs am 2pm ar Hay Castle: Dates and Discoveries yn yr un babell.

Dyddiad 26th July
Lleoliad Llanelwedd
Math Sioe Frenhinol Cymru
Gwestai Arbennig Clare Lancaster a Richard Suggett

Tweets