CBHC / RCAHMW > Events > Spheres of Influence

Spheres of Influence

3 Chwefror, Spheres of Influence, cynhadledd undydd, 8.30am ─ 5pm.  Cynhadledd undydd wedi’i threfnu ar y cyd gan Gymdeithas Hynafiaethwyr Môn, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd a Sefydliad Ymchwil Stadau Cymru Prifysgol Bangor i drafod effeithiau stadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Môn o’r cyfnod canoloesol hyd heddiw. Cynhelir y digwyddiad ym Mhlas Cadnant a cheir cyfres o gyflwyniadau byr ar hanes a dylanwad stadau fel Bodorgan, Baron Hill, Lligwy a Phenmynydd, ynghyd â sesiynau ar ddiwylliant uchelwyr yr Oesoedd Canol, deiliaid swyddi lleol, pensaernïaeth plastai gwledig, canu mawl, nawdd i gerddoriaeth, a bywyd a chyfraniad un dirfeddianwraig ar ddechrau’r 20fed ganrif. Bydd y cyflwyniadau’n cynnwys papur gan Richard Suggett ar Anglesey’s Plastai.

I gael manylion pellach a bwcio ewch i: http://iswe.bangor.ac.uk/digwyddiadau/-spheres-of-influence-34512

Dyddiad 3rd February
Amser 08:30 - 17:00
Lleoliad Ynys Môn
Math Darlith
Gwestai Arbennig Richard Suggett

Tweets