CBHC / RCAHMW > Events > Gohirio neu ganslo: Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

Gohirio neu ganslo: Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

Bydd Christopher Catling, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi’r anerchiad agoriadol mewn symposiwm ar Dwristiaeth Ysbrydol a gynhelir ar 6 Ebrill 2020 yng Nghanolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest.

Nod y symposiwm hwn yw darganfod ffyrdd o ddenu mwy o bobl i Gymru fel cyrchfan ysbrydol. Bydd y cynadleddwyr yn dysgu am y prosiectau twristiaeth ffydd niferus sydd ar y gweill neu’n cael eu datblygu, yn rhannu gwybodaeth, ac yn trafod amcanion, cyllido, cydgysylltu ac isadeiledd.

Bydd Croeso Cymru, asiantaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno ei ‘Becyn Offer Capeli’ yn y symposiwm, sy’n rhoi cyngor ar sut i agor addoldai i’r cyhoedd a chynnig croeso i ymwelwyr. Bydd y symposiwm yn llwyfan ar gyfer trafod ‘Cynllun Gweithredu Twristiaeth Ffydd’ (2015) Llywodraeth Cymru a strategaeth twristiaeth newydd Croeso Cymru Croeso i Gymru: blaenoriaethau i’r economi ymwelwyr 2020 – 2025’.

Meddai Christopher Catling: ‘Twristiaeth Ffydd yw un o’r sectorau teithio cyflymaf ei dwf yn ôl Sefydliad Twristiaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Bydd datblygu potensial Cymru fel cyrchfan twristiaeth ysbrydol yn gyfrwng ar gyfer dathlu hanes unigryw Cymru, cyfrannu at adfywio gwledig, ac annog mwy o bobl i ddarganfod sut y gall cerdded ac ymarfer yn yr awyr agored fod o fudd i’w hiechyd yn enwedig o ystyried mai Blwyddyn yr Awyr Agored yw hi eleni. Bydd hefyd yn denu incwm ychwanegol a fydd o gymorth i’r rheiny sy’n wynebu’r her o gynnal addoldai hanesyddol.’

Tocynnau

Mae mynediad am ddim, ond mae nifer cyfyngedig o leoedd: i sicrhau eich lle, a fyddech cystal â defnyddio’r gwefannau cofrestru canlynol:

Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

Spiritual Tourism Symposium

Dyddiad 6th April
Amser 10am -16.30pm
Lleoliad Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest
Math Symposiwm

Tweets