CBHC / RCAHMW > Events > Ymunwch â ni ar gyfer Eisteddfod Amgen eleni, Gorffennaf 31 – Awst 7

Ymunwch â ni ar gyfer Eisteddfod Amgen eleni, Gorffennaf 31 – Awst 7

 

Byddwn eto eleni yn ymuno â’n partneriaid yn y sector treftadaeth i gymryd rhan yn yr Eisteddfod Amgen, a hynny ar dudalen Facebook Y Lle Hanes. Rydym wrthi’n paratoi rhaglen lawn o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal gennym ni ar y cyd ag Amgueddfa Cymru, Cadw, a Chasgliad y Werin Cymru. Eleni, rydym ni wrth ein bodd y bydd y bartneriaeth sy’n ceisio statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru yn ymuno â ni, a byddwn yn cefnogi ei hymgyrch ar Ddydd Mawrth 3 Awst. Bydd pob partner yn gyfrifol am wahanol ddyddiau yn ystod yr ŵyl, ac ar Ddydd Gwener fe fydd y Comisiwn yn cynnal nifer o sgyrsiau ac arddangosfeydd. Bydd y rhain yn cynnwys:

 

  • Ugain Adeilad yr Ugeinfed Ganrif – sgwrs â darluniau gan Dr Meilyr Powel o’r Comisiwn Brenhinol a fydd yn ymdrin â chyfoeth, amrywiaeth a phwysigrwydd treftadaeth adeiledig Cymru yn yr ugeinfed ganrif.  I ddarganfod mwy am y sgwrs hon, darllenwch flog Meilyr. Bydd y sgwrs ar gael o 10am ar Ddydd Gwener, 6 Awst ar dudalen Facebook Y Lle Hanes.

 

  • Murluniau Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Tal-y-bont: achub, astudio ac ail-greu murluniau canoloesol yn Sain Ffagan – sgwrs â darluniau gan Gerallt Nash (cyn Uwchguradur, Adeiladau Hanesyddol, Amgueddfa Werin Cymru), ynghyd â Dafydd Wiliam, y Prif Guradur (Adeiladau Hanesyddol) presennol. Mae ail-greu eglwys ganoloesol Sant Teilo yn Sain Ffagan, gyda’i murluniau a’i chroglen, yn enghraifft wych o gadwraeth ar waith sydd wedi cyfareddu miloedd o ymwelwyr ag Amgueddfa Werin Cymru. Eglwys Sant Teilo yw un o’r astudiaethau achos yn llyfr newydd y Comisiwn Brenhinol ar Furluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru, 1200–1800 gan Richard Suggett, Uwch Ymchwilydd gyda’r Comisiwn Brenhinol, a gyhoeddir yn yr hydref. Bydd y sgwrs hon ar gael o 12pm ar Ddydd Gwener, 6 Awst ar dudalen Facebook Y Lle Hanes.

 

  • Murluniau yn Eglwysi Cymru – arddangosfa ar-lein sy’n cyflwyno rhai o’r lluniau trawiadol yn ein llyfr newydd Temlau Paentiedig: Murluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru, 1200–1800 a gyhoeddir yn yr hydref. Arddangosfa ddwyieithog fydd hon a bydd ar gael o 9am ar Ddydd Gwener, 6 Awst ar dudalen Facebook Y Lle Hanes.

 

  • Llechi Cymru. Darganfod Tirweddau Llechi Cymru – arddangosfa ar-lein o ddelweddau eiconig sy’n adrodd hanes cynhyrchu llechi yng Nghymru – o’r chwareli llechi a roddodd do ar y byd i’r diwylliant a chymunedau a ddeilliodd o’r diwydiant cymhleth a hynod ddiddorol hwn. Bydd yr arddangosfa ddwyieithog hon sy’n cefnogi enwebiad Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru ar gyfer statws Treftadaeth y Byd ar gael o 9am ar Ddydd Mawrth, 3 Awst ar dudalen Facebook Y Lle Hanes.

 

**Byddwch cystal â nodi: gan ddilyn confensiynau’r Eisteddfod, fe roddir yr holl sgyrsiau yn Gymraeg (heb gyfieithu ar y pryd) ond fe fydd yr holl arddangosfeydd yn ddwyieithog.**

 

Dyddiad 6th August
Lleoliad Facebook Y Lle Hanes
Math Sgwrs; Arddangosfa

Tweets