CBHC / RCAHMW https://cbhc.gov.uk On the Ancient and Historical Monuments of Wales Tue, 19 Jun 2018 11:27:05 +0000 cy hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U ar hyd Arfordir Cymru 1914-18 https://cbhc.gov.uk/coffaur-rhyfel-anghofiedig-yn-erbyn-y-llongau-u-ar-hyd-arfordir-cymru-1914-18/ https://cbhc.gov.uk/coffaur-rhyfel-anghofiedig-yn-erbyn-y-llongau-u-ar-hyd-arfordir-cymru-1914-18/#respond Wed, 13 Jun 2018 08:34:48 +0000 https://rcahmw.gov.uk/?p=10880 Yn ystod y penwythnos 22 – 24 Mehefin, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn cynnal ysgol faes arforol yng Nghlwb Hwylio a Chwaraeon Dŵr Traeth Coch, Traeth Bychan, Môn.

Mae’r digwyddiad yn rhan o brosiect wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a sefydlwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Digwyddiad AM DDIM yw’r ysgol faes, mae ar agor i bawb ac mae’n addas i bob oedran. Felly dewch i ymuno â ni a chymryd rhan yn y gweithgareddau a fydd yn cynnwys:

Yn ystod y penwythnos (os bydd y tywydd yn caniatáu), bydd deifwyr yn plymio i’r môr i archwilio llongddrylliad y Cartagena, treill-long ager a adeiladwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i dreillio am ffrwydron nofio ar hyd arfordir Cymru. Mae bellach yn gorwedd 37m o dan yr wyneb, tua 6 milltir o Draeth Bychan.

Deifwyr yn lansio eu cwch cyn deifio i lawr i longddrylliad y Cartagena - © Malvern Archaeological Diving Unit.

Deifwyr yn lansio eu cwch cyn deifio i lawr i longddrylliad y Cartagena – © Malvern Archaeological Diving Unit.

 

Fel rhan o’r prosiect mae Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei llong arolygu, Prince Madog, i gofnodi safleoedd llongddrylliadau ar hyd arfordir Cymru, gan gynnwys y Cartagena, a bydd y canlyniadau’n cael eu dangos yn ystod yr ysgol faes.

I gael mwy o wybodaeth am yr ysgol faes, cysylltwch â’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol:

Ffôn: 02392 818 419
E-bost: nas@nauticalarchaeologysociety.org

 

Nodiadau i olygyddion

Mae’r ‘Prosiect Llongau-U’ yn coffáu’r Rhyfel Mawr ar y Môr ar hyd arfordir Cymru. Partneriaeth gwerth £1 filiwn yw hi a fydd yn para am ddwy flynedd ac sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i harwain gan CBHC. Mae’n darparu mynediad digyffelyb, am y tro cyntaf mewn 100 mlynedd, i olion 17 longddrylliad sy’n gorwedd ar wely’r môr oddi ar arfordir Cymru. Mae’r rhain yn rhan bwysig o dreftadaeth y Rhyfel Mawr ac eto ychydig iawn o ymchwil a wnaed i’r safleoedd gwerthfawr hyn.

  • Bydd rhaglen o arolygon geoffisegol morol yr ymgymerir â hi gan y Ganolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol, Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor yn ystod y gwanwyn a’r haf 2018 yn cofnodi data aml-baladr cydraniad uchel ar gyfer y 17 longddrylliad a ddewiswyd ar gyfer y Prosiect. Bydd gwaith arolygu ychwanegol gan y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn cynnwys gwneud ffilmiau fideo o 5 o’r llongddrylliadau hyn a chyfunir yr holl wybodaeth i greu modelau digidol rhyngweithiol 3D i’w defnyddio ar wefan y Prosiect ac mewn arddangosfa deithiol.
  • Bydd arddangosfa deithiol y Prosiect yn ymweld â deunaw amgueddfa môr yng Nghymru o fis Gorffennaf 2018 ymlaen, cyn dod i ben ym mis Rhagfyr 2019.
  • Mae’r holl amgueddfeydd sy’n darparu cartref i’r arddangosfa deithiol wedi bod yn trefnu rhaglen o weithgareddau cymunedol, lle bydd gwirfoddolwyr o bob oed a chefndir yn ymgysylltu â’r dreftadaeth hon i ddarganfod, datgelu ac adrodd hanesion y bobl a fu’n gwasanaethu ar y 17 long a’r bobl yr effeithiwyd arnynt gan y colledion a’r rhyfel ychydig oddi ar arfordir Cymru.
  • Partneriaeth rhwng tri sefydliad, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol, yw’r Prosiect hwn. Y Comisiwn Brenhinol yw’r partner arweiniol, yn ganolbwynt ar gyfer y rhwydwaith o amgueddfeydd ac archifdai ar hyd arfordir Cymru sy’n cynnal yr arddangosfa deithiol, ynghyd ag elusennau sy’n cynrychioli pobl ifanc, personél y lluoedd arfog, a gofal cymdeithasol.
  • Gellir dilyn y datblygiadau yma:

Twitter: https://twitter.com/LlongauUBoat
Facebook: https://www.facebook.com/llongauUboat

]]>
https://cbhc.gov.uk/coffaur-rhyfel-anghofiedig-yn-erbyn-y-llongau-u-ar-hyd-arfordir-cymru-1914-18/feed/ 0
Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2018 https://cbhc.gov.uk/comisiwn-brenhinol-archif-llyfrgell-bwletin-o-ddeunydd-newydd-ei-gatalogio-mai-2018/ https://cbhc.gov.uk/comisiwn-brenhinol-archif-llyfrgell-bwletin-o-ddeunydd-newydd-ei-gatalogio-mai-2018/#respond Tue, 12 Jun 2018 09:29:55 +0000 https://rcahmw.gov.uk/?p=10861 Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Eglwys Sant Deiniol a’r Hen Reithordy (Archifau Sir y Fflint bellach), Penarlâg, 2010. NPRN: 310514 C.906798 AP_2010_2101

Eglwys Sant Deiniol a’r Hen Reithordy (Archifau Sir y Fflint bellach), Penarlâg, 2010. NPRN: 310514 C.906798 AP_2010_2101

 

Ffotograffau Nodweddu Trefol Bethesda: Cyfeirnod BUCP
Arolwg ffotograffig o ardal drefol Bethesda: comisiynwyd gan Gyngor Sir Gwynedd; tynnwyd y lluniau gan Richard Hayman
Dyddiadau a gwmpesir: 2017

 

Archif Prosiectau Headland Archaeology

Cofnodion archifol yn ymweud â

Diwydiannau Cymru: Cyfeirnod IOW
Deunydd a gasglwyd ar gyfer adroddiad yn asesu’r cofnodion peirianegol a phensaernïol am ddiwydiannau Cymru; cynhyrchwyd gan Salvatore Garfi ar ran CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: c.1992-1993

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr: Cyfeirnod DS2018_165-339
Ffotograffau digidol yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: deunydd newydd
Dyddiadau a gwmpesir: 2015-2018

Gardd Coleg Dewi Sant, Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, a Chastell Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan yn 2015. NPRN: 408669 C.637485 DS2018_278_002

Gardd Coleg Dewi Sant, Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, a Chastell Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan yn 2015. NPRN: 408669 C.637485 DS2018_278_002

 

Casgliad Capeli Islwyn Jones
Ffotograffau du a gwyn yn ymwneud â chapeli ac adeiladau crefyddol yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1994-2000

Casgliad Naomi Hughes: Cyfeirnod NHC
Casgliad o ffotograffau du a gwyn yn ymwneud ag eglwysi yng Nghymru
Dyddiadau a gwmpesir: 1995-1996

Casgliad Mervyn Pritchard: Cyfeirnod MP
Ffotograffau a lluniadau a deunydd amrywiol yn ymwneud â safleoedd yng Nghymru, wedi’u cynhyrchu neu eu casglu gan Mervyn Pritchard, CBHC
Dyddiadau a gwmpesir: c.1918-1922

Casgliad CBHC o Ffotograffau o Gapeli
Ffotograffau du a gwyn yn ymwneud â chapeli anghydffurfiol yng Nghymru: deunydd newydd
Dyddiadau a gwmpesir: 1996-1997

 

Llyfrau

Llyfrgell Sant Deiniol ~ Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, 1984. NPRN: 23465 C.470249 DI2010_0497

Llyfrgell Sant Deiniol ~ Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, 1984. NPRN: 23465 C.470249 DI2010_0497

 

Briggs, Asa. 1979. Iron Bridge to Crystal Palace: impact and images of the industrial revolution. Thames and Hudson [ar ran yr] Ironbridge Gorge Museum Trust: London.

Buck, J. 1972. Discovering narrow gauge railways. Shire Publications: Aylesbury, [Eng.].

Burnsey, Peter ac Allen, Rosalyn. 2018. The restoration of no. 6 Church Row Defynnog, Powys 2013-2017 and Notes on Church Row. Cyhoeddwyd yn breifat.

Cossons, Neil. 1993. The BP book of industrial Archaeology. David & Charles: Newton Abbot.

Dibnah, Fred a Hall, David. 2003. Fred Dibnah’s age of steam. BBC Publications: London.

Hope-Simpson, Jacynth. 1978. The making of the machine age. William Heinemann Ltd.: London.

Jones, T. 1990 [adargraffiad]. Rhymney memories. National Library of Wales: Aberystwyth.

Martin, Colin. 2017. A Cromwellian warship wrecked off Duart Castle, Mull, Scotland, in 1653.  Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland.

Moore, D. 1981. Early views of towns in Wales and the border. National Library of Wales: Aberystwyth.

Oliver, R.C.B. 1987. The family history of Thomas Jones the artist of Pencerrig, Radnorshire. Sayce Brothers: Llandrindod Wells.

Overman, M. 1975. Man the bridge builder. Priory Press: London.

Perkins, D. 1974. Great little trains of Wales. Celtic Educational Services: [Swansea], Wales.

Rooksby, D.A. 1973. Narrow gauge railways of Wales. Jarrold and Sons Ltd.: Norwich.

Spence, J. 1975. Victorian & Edwardian railways from old photographs. B.T.Batsford Ltd.: London.

Wright, H.E. 1975. Welsh railways / Rheilffyrdd Cymru. James Pike Ltd.: St. Ives.

 

Cyfnodolion

Antiquity Vol. 92 (Ebrill 2018).

Current Archaeology Vol. 339 (Mehefin 2018).

Essex Historic Buildings Group Newsletter No. 4 (Mai 2018).

Melin, Journal of the Welsh Mills Society Vol. 33 (2017).

Planet: The Welsh Internationalist Vol. 230 (Haf 2018).

Railway and Canal Historical Society Bulletin No. 473 (Mai-Mehefin 2018).

Talyllyn News No. 257 (Mawrth 2018).

Vernacular Architecture Group Spring Conference 2018, Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, Campws Ffriddoedd.

Vernacular Architecture Society of South Africa: The historical context of the T-shaped house at Elandsberg in the Roggeveld 2017.

VASSA Journal: Vernacular Architecture Society of South Africa No. 33 (Tachwedd 2017).

Welsh Historic Gardens Trust Bulletin Iss. 75 (Gwanwyn 2018).

Welsh Stone Forum No. 15 (Mawrth 2018).

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Current Archaeology Vol. 339 (Mehefin 2018). The latest from the past: Revealing the archaeology of Ramsey Island, y diweddaraf am y Prosiect CHERISH.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

 

]]>
https://cbhc.gov.uk/comisiwn-brenhinol-archif-llyfrgell-bwletin-o-ddeunydd-newydd-ei-gatalogio-mai-2018/feed/ 0
‘Yn haeddu’r Groes Haearn’ – Teyrnged i gyn-Gapten y VANDALIA gan Danforwyr Almaenig https://cbhc.gov.uk/yn-haeddur-groes-haearn-teyrnged-i-gyn-gapten-y-vandalia-gan-danforwyr-almaenig/ https://cbhc.gov.uk/yn-haeddur-groes-haearn-teyrnged-i-gyn-gapten-y-vandalia-gan-danforwyr-almaenig/#respond Sat, 09 Jun 2018 08:00:42 +0000 https://rcahmw.gov.uk/?p=10772 Cafodd y VANDALIA ei tharo gan dorpido a’i suddo gan y llong danfor Almaenig U-96 ar 9 Mehefin 1918 tua 18 milltir i’r gorllewin-ogledd-orllewin o’r Smalls. Ar y pryd roedd yn eiddo i’r cwmni llongau enwog Cunard Steamship Co Ltd o Lerpwl. Roedd y VANDALIA yn un o 20 llong o eiddo’r cwmni a suddwyd gan y gelyn, gan gynnwys ei fanerlong, y LUSITANIA, ar 7 Mai 1915. Collodd 1198 o bobl ar fwrdd y LUSITANIA eu bywydau.

O dan enw gwreiddiol y llong, ANGLO-CALIFORNIAN, roedd y VANDALIA wedi dod wyneb yn wyneb â llong danfor arall, yr U-39, ar 4 Gorffennaf 1915. Roedd ar ei ffordd o Quebec i Avonmouth gyda llwyth o 927 o bynfeirch ar gyfer y Ffrynt Gorllewinol pan welodd y llong danfor ar yr wyneb. Rhoddodd y capten, Frederick Parslow, orchymyn i anfon signal SOS a atebwyd ar unwaith gan long ryfel Brydeinig. Rhoddodd hyn obaith i Parslow fod help wrth law a pharhaodd i hwylio ar ei chyflymder uchaf er mwyn ceisio dianc rhag y llong danfor.

Aeth y llong danfor ar ei hôl hi am hanner awr gan nesáu drwy’r adeg ac yna, am yr awr a hanner nesaf, bu’n tanio ar yr ANGLO-CALIFORNIAN wrth iddi lywio cwrs igam-ogam. Nid oedd gan y llong Brydeinig unrhyw arfau a chafodd ei tharo’n aml.

Yn y diwedd fe benderfynodd Capten Parslow ufuddhau i signal y llong-U i adael y llong ac achub bywydau. Caewyd peiriannau’r llong i lawr a gostyngwyd y badau achub. Rhoddodd y llong danfor y gorau i danio a daeth yn nes. Ar y foment honno, dechreuodd y llong arfog y PRINCESS ENA, a fuasai’n dal i fyny’n araf deg ar y llong danfor, danio arni ar bellter o 9,000 llath. Ond methodd â chyrraedd y targed a dechreuodd y llong danfor danio o bellter agos ar bont a chychod yr ANGLO-CALIFORNIAN.

Yn ystod yr ymosodiad olaf hwn, cafodd Capten Parslow ei ladd ar y bont. Gan gamu i mewn yn lle’r capten, rhoddodd y Prif Swyddog orchymyn eto i adael y llong. Aeth y criw i mewn i’r cychod a oedd ar ôl a dechreuwyd eu gostwng. Dyna pryd y cyrhaeddodd y distrywlongau y MENTOR a’r MIRANDA, a dihangodd yr U-39 ar frys.

Ymddangosodd y darlun hwn gan Charles Pears yn y New York Times Midweek Pictorial ar 12 Awst 1915. Mae’n dangos mab Capten Parslow yn parhau i lywio’r llong tra bo’r U-39 yn tanio arni. Frederick Parslow oedd enw’r mab hefyd. Derbyniodd yntau Fedal Gwasanaeth Rhagorol yn nes ymlaen. Ysywaeth, ef oedd capten yr Anglo-Australian ym mis Mawrth 1938 pan ddiflannodd yn llwyr ar ei ffordd o Gaerdydd i Vancouver.

(Ffynhonnell:  https://www.periodpaper.com/products/1915-rotogravure-wwi-charles-pears-anglo-californian-ship-captain-parslow-yny2-239168-yny2-042 )

 

Swyddogion eraill a ddangosodd ddewrder rhyfeddol oedd mab y capten (yr is-gapten) a oedd wedi aros gyda’i dad ar y bont drwy gydol y cyfan yn llywio’r llong. Roedd y telegraffydd hefyd wedi aros yn ei le, gan anfon a derbyn negeseuon. Bu milfeddyg (F Neal), a oedd yn gofalu am y ceffylau, yn rhoi cymorth i aelodau’r criw a gawsai eu hanafu yn ogystal ag i’r anifeiliaid.

Hwyliodd y llong i Queenstown, sef Cobh bellach, lle mae Frederick Parslow ac 8 o’i griw wedi’u claddu ym mynwent Old Church. Mae pedwar llongwr ar ddeg, nad oes ganddynt fedd, wedi’u henwi ar gofeb Tower Hill, Llundain i’r llynges fasnachol. Mae dynion o Brydain, Canada, America, Rwsia a’r Ffindir ymhlith y rhai a gollwyd.

I gydnabod dewrder Frederick Parslow, cafodd ei wneud yn Lefftenant yn y Llynges Frenhinol Wrth Gefn ym mis Mai 1919, ac o ganlyniad i hynny roedd modd dyfarnu Croes Fictoria iddo. Derbyniodd Parslow Fedal Lloyds hefyd. Yn ogystal, cafodd siec am £250 ei rhoi i’r ANGLO-CALIFORNIAN gan Lloyds i gydnabod ymddygiad gwrol y criw. Rhoddwyd Medal Gwasanaeth Rhagorol i James Crawford, y Prif Beiriannydd.

Adroddwyd yn ddiweddarach yn The Cambrian Leader, ar 5 Gorffennaf 1915, fod papur newydd y New York American wedi cyhoeddi erthygl lle dywedir bod criw’r U-39 yn cytuno y dylai capten yr ANGLO CALIFORNIAN fod wedi derbyn y Groes Haearn, medal Almaenig.

Gwerthwyd yr ANGLO-CALIFORNIAN wedyn i’r Cunard Steamship Co Ltd ym 1916 a newidiwyd ei enw i VANDALIA. Ar ôl hynny cafodd ei rheoli gan Lawther, Latta & Co o Lundain. Pan suddwyd y llong gan yr U-96 ym mis Mehefin 1918, ni chafodd neb ei ladd. Cymerodd ddwy awr i’r llong suddo ac felly fe gafodd y criw ddigon o amser i ddianc.

Ganwyd Frederick Daniel Parslow yn Islington, Llundain, ar 14 Ionawr 1856. Dilynodd ei dad i’r Llynges Fasnachol ac enillodd ei dystysgrif capten ym 1882. Fe’i penodwyd yn gapten yr ANGLO-CALIFORNIAN ym 1912.

 

 

Ymddangosodd yr hysbysiad bod Croes Fictoria wedi’i ddyfarnu i Frederick Parslow yn The London Gazette ar 23 Mai 1919. Dros y ddalen, mae’r hysbysiad yn gorffen gyda’r paragraph ‘Throughout the attack Lieutenant Parslow remained on the bridge, on which the enemy fire was concentrated, entirely without protection, and by his magnificent heroism succeeded, at the cost of his own life, in saving a valuable ship and cargo for the country. He set a splendid example to the officers and men of the Mercantile Marine.’

(Ffynhonnell: https://www.thegazette.co.uk/London/issue/31354/supplement/6445)

 

Mae ffynonellau’n cynnwys:

The Cambrian Daily Leader, 5 Gorffennaf 1915 (http://newspapers.library.wales/view/4099557/4099558/11/)

The Cambrian Daily Leader, 10 Awst 1915 (http://newspapers.library.wales/view/4099794/4099796/48/)

Herald of Wales and Monmouthshire Recorder, 10 Gorffennaf 1915 (http://newspapers.library.wales/view/4114716/4114720/64/)

South Wales Weekly Post, 11 Medi 1915 (http://newspapers.library.wales/view/4092557/4092565/165/)

 

Partneriaeth rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion CymruYsgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw
Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18
: Archwilio, Mynediad ac Estyn-allan.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: LlongauU@cbhc.gov.uk

Neu dilyn â ni ar Facebook & Twitter o dan ein enw@llongauUboat.

Bydd gwefan ein Prosiect ar gael cyn bo hir – http://prosiectllongauu.cymru

Ariennir y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i’r Gronfa fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni www.hlf.org.uk. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar TwitterFacebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

 

Geoffrey Hickling a Deanna Groom, CBHC

 

]]>
https://cbhc.gov.uk/yn-haeddur-groes-haearn-teyrnged-i-gyn-gapten-y-vandalia-gan-danforwyr-almaenig/feed/ 0
Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) https://cbhc.gov.uk/y-rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-rhddc/ https://cbhc.gov.uk/y-rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-rhddc/#respond Mon, 04 Jun 2018 14:35:57 +0000 https://rcahmw.gov.uk/?p=10639  

Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym yn y DU. Mae hwn yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gwarchod data personol yn well, gan ychwanegu at ddyletswyddau’r rheiny sy’n ei reoli a’i brosesu.

Mae’n nodi’n gliriach hawliau’r testun data (h.y. y sawl y mae’r data’n cyfeirio ato/ati) ac yn rhoi cyfrifoldeb ar y sefydliad sy’n rheoli data personol i ddweud yn blaen pam, sut, ble ac am ba hyd y caiff y data ei brosesu. Yn ogystal, rhaid i reolyddion data yn awr sefydlu eu sail gyfreithiol dros gasglu a phrosesu data personol.

Mae CBHC wedi ymrwymo i ddilyn arfer da wrth ddefnyddio data personol, ac i ddiogelu hawliau testunau data. I sicrhau cydymffurfiad â’r RhDDC, rydym wedi diweddaru ein Polisi Diogelu Data, ac wedi cynhyrchu Hysbysiad Preifatrwydd, sy’n disgrifio’r mathau o ddata personol y byddwn ni’n eu rheoli a’u prosesu, pam mae angen i ni wneud hynny, yr hyn y byddwn ni’n ei wneud ag ef, ac am ba hyd y byddwn ni’n ei gadw. Mae hefyd yn egluro hawliau testunau data, a phwy i gysylltu ag ef/hi os ceir ymholiadau neu gwynion ynghylch data personol.

Hysbysiad Preifatrwydd CBHC

 

]]>
https://cbhc.gov.uk/y-rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-rhddc/feed/ 0
Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion https://cbhc.gov.uk/archif-cof-defnyddio-ein-hadnoddau-i-ysgogi-atgofion/ https://cbhc.gov.uk/archif-cof-defnyddio-ein-hadnoddau-i-ysgogi-atgofion/#respond Fri, 25 May 2018 08:54:32 +0000 https://rcahmw.gov.uk/?p=10605

 

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cyhoeddi “Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion”, tudalen we sy’n tynnu sylw at y casgliadau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru a all fod o ddiddordeb arbennig i’r rheiny sy’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw.

]]>
https://cbhc.gov.uk/archif-cof-defnyddio-ein-hadnoddau-i-ysgogi-atgofion/feed/ 0