CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Gorffennol Digidol 2020: Ein Prif Sesiwn Gyntaf!

Gorffennol Digidol 2020: Ein Prif Sesiwn Gyntaf!

Bydd ein prif sesiwn gyntaf yn dechrau am 10.15am y bore ar y 12fed o Chwefror 2020 ac mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd amrywiaeth gyffrous o siaradwyr yn cymryd rhan!

Ar ôl i Gadeirydd ein Comisiynwyr, Yr Athro Nancy Edwards, groesawu pawb, fe fydd Dr Nicola Guy yn paratoi’r llwyfan ar gyfer y ddau ddiwrnod yn ei Hanerchiad Agoriadol. O Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i’r economi, mae treftadaeth yn chwarae rhan bwysig yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer arweinyddiaeth, trawsnewid a sgiliau digidol.

Gaël Hamon yw Cyfarwyddwr Art Graphique & Patrimoine (AGP), sefydliad sy’n arweinydd ym maes technolegau digidol ar gyfer treftadaeth ddiwylliannol, gan arbenigo mewn arolygu pensaernïol ac archaeolegol, ac yn arloeswr ym meysydd Realiti Estynedig, Realiti Rhithwir ac offer cyfryngu diwylliannol eraill. O laser-sganio Notre-Dame cyn ac ar ôl y tân i deithio mewn amser Realiti Rhithwir, bydd Gaël yn trafod pwysigrwydd dogfennu a dehongli digidol ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau a chynulleidfaoedd.

© AGP. Model BIM o Notre Dame.
© AGP. Sgan laser o Notre Dame.

Archaelogydd yw Dr Sarah Colley (SMC Research and Consultancy). Mabwysiadodd dechnolegau delweddu ar gyfer treftadaeth yn gynnar ac mae ganddi gefndir ymchwil helaeth ym meysydd moeseg broffesiynol archaeoleg gyhoeddus, addysg, a chymhwyso technolegau digidol mewn archaeoleg a threftadaeth. Bydd sgwrs Sarah yn canolbwyntio ar gwestiynau a all gael eu codi mewn perthynas â ‘gwirionedd, ymddiriedaeth a moeseg’ pan fydd agweddau ar dreftadaeth yn cael eu hail-berfformio, eu hail-greu neu eu hail-ddychmygu gan ddefnyddio ffilm a fideo, realiti rhithwir a dulliau ail-lunio digidol eraill. Darllenwch y crynodeb yma.

Yn olaf, fe fydd Mario Wallner yn ymuno â ni o Sefydliad Ludwig Boltzmann ar gyfer Archwilio Archaeolegol ac Archaeoleg Rithwir (LBI ArchPro) i drafod ymchwil diweddar y Sefydliad i dechnegau a chysyniadau methodolegol newydd ar gyfer archaeoleg tirwedd. Yn archaeolegydd â chefndir cryf mewn geoffiseg, mae ef wedi gweithio ar ‘Prosiect Tirweddau Cuddiedig Côr y Cewri’, tref Rufeinig Carnuntum, ac Aneddiadau’r Llychlynwyr yn Birka, ymhlith safleoedd eraill. Bydd Mario yn canolbwyntio ar strategaeth LBI ArchPro ar gyfer datblygu geoffiseg, synhwyro o bell a chyfrifiadureg i hyrwyddo dulliau effeithlon a chyffredinol gymwysadwy o ganfod safleoedd a thirweddau archaeolegol heb eu dinistrio ac yna eu dogfennu, eu dadansoddi, eu dehongli a’u delweddu. Darllenwch y crynodeb yma.

© LBI ArchPro. Georadar o gladdiad llong Lychlynnaidd, Norwy.

© LBI ArchPro. Bydd cudd Côr y Cewri.

Cynhadledd Gorffennol Digidol | Gwybodaeth Defnyddiol | Cofrestru | Sylwadau | Blog | Stondinau Arddangosfa | Nawdd

10/01/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x