CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Gorffennol Digidol: Ein Noddwyr 2018

Gorffennol Digidol: Ein Noddwyr 2018

Bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn ymdrechu’n galed i gadw ei chynhadledd Gorffennol Digidol mor fforddiadwy â phosibl. Gwyddom ei bod hi’n aml yn anodd dod o hyd i’r adnoddau i fynychu cynadleddau, felly bob blwyddyn rydym yn ddiolchgar iawn i’n noddwyr sy’n ein galluogi i gynnal digwyddiad sy’n werth da am arian i’n cynadleddwyr.

Ein noddwyr Aur eleni yw FARO® a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cafodd FARO® ei sefydlu  ym 1981 ac erbyn heddiw fe’i cydnabyddir drwy’r byd am ei dechnoleg mesur, delweddu a sylweddoli 3D. Bydd y cwmni’n datblygu ac yn gweithgynhyrchu datrysiadau arloesol i amrywiaeth o ddiwydiannau ym maes cipio, mesur a dadansoddi 3D trachywir. Mae hyn yn cynnwys datrysiadau a llifoedd gwaith ar gyfer dogfennu adeiladau hynafol, henebion, cerfluniau a chloddiadau mewn 3D. Mae’r offer hyn yn helpu haneswyr ac archaeolegwyr i gipio, rheoli a dadansoddi data ‘fel y’i hadeiladwyd’ hanesyddol yn effeithlon, gan ddangos safleoedd hanesyddol fel yr oeddynt yn y gorffennol. Bydd David Fowkes a David Southam ar gael yn ystod dau ddiwrnod y gynhadledd i roi cyngor ac ateb cwestiynau am eich anghenion arolygu – dewch i’w gweld ar stondin FARO®!

                      04REF101-039-EU - FARO Company_Logo_blue          HLF

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw’r cyllidwr un-pwrpas mwyaf ym maes treftadaeth yn y DU ac yn ddadleuwr blaenllaw dros werth ein treftadaeth. Mae’n gyfrifol am ddosbarthu’r arian a roddir gan y Loteri Genedlaethol at bwrpas cefnogi treftadaeth, a rhoddwyd £7.7 biliwn i 42,000 o brosiectau ers ei sefydlu ym 1994. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o adfer tirweddau naturiol i achub adeiladau a esgeuluswyd, ac o gofnodi hanesion cymunedol i ddarparu hyfforddiant sy’n newid bywydau. Mae CDL wedi ymrwymo i sicrhau bod ein treftadaeth yn cael ei diogelu ac yn hygyrch i bawb. Bydd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru, yn cynnal gweithdy yn y gynhadledd a fydd yn cynnwys ymgynghori ar strategaeth newydd CDL. Hefyd bydd gan CDL stondin lle atebir eich holl gwestiynau am brosiectau a chyllid CDL.

 

I gael mwy o wybodaeth am ein holl noddwyr a’n pecynnau nawdd, ewch i wefan Gorffennol Digidol.

Diolch o galon i’n holl noddwyr am eu cefnogaeth!

 

Cynhadledd Gorffennol Digidol Gwybodaeth Defnyddiol Cofrestru | Sylwadau | Blog | Stondinau Arddangosfa | Cynnig

 

24/01/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x