CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Gorffennol Digidol yn mynd ar-lein fel digwyddiad di-dâl

Gorffennol Digidol yn mynd ar-lein fel digwyddiad di-dâl

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021: Cynhadledd
8-12 Chwefror 2021: Gweithdai

Gorffennol Digidol 2021: Technolegau Newydd ym meysydd Treftadaeth, Dehongli ac Estyn-allan 

Am y tro cyntaf, fe fydd ein Cynhadledd Gorffennol Digidol reolaidd yn ddigwyddiad ar-lein di-dâl, a bydd felly’n fwy hygyrch nag erioed o’r blaen. Gorffennol Digidol yw cynhadledd flynyddol lwyddiannus y Comisiwn Brenhinol sy’n rhoi sylw i’r technolegau digidol arloesol diweddaraf a ddefnyddir i gofnodi, cyflwyno a dehongli treftadaeth yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Yn lle’r digwyddiad deuddydd arferol, bydd cynhadledd 2021 yn dilyn y drefn ganlynol: diwrnod o sgyrsiau ar Ddydd Mercher 10 Chwefror, a gweithdai rhwng 8 a 12 Chwefror 2021. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws byth i chi fynychu digwyddiadau sydd o ddiddordeb arbennig i chi a byddwch chi’n gallu dewis o blith amrywiaeth eang o sgyrsiau, trafodaethau, a gweithdai arbenigol.

Y themâu ar gyfer cynhadledd 2021 fydd ‘Technoleg Ddigidol’ a ‘Treftadaeth Ddigidol’, a’r prif bynciau fydd:

  • Mynediad rhithiol i dechnoleg
  • Amrywiaeth mewn treftadaeth ddiwylliannol ddigidol
  • Treftadaeth ddigidol, yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Mae’r gynhadledd Gorffennol Digidol yn dwyn ynghyd arbenigwyr o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol ac o’r trydydd sector. Nod y gynhadledd yw hyrwyddo dysgu a thrafod mewn perthynas ag amrywiaeth o dechnolegau digidol a ddefnyddir ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

I gael gwybodaeth am y siaradwyr a’r rhaglen, ewch i: Siaradwyr a Chrynodebau.

I gofrestru, ewch i: Cofrestru.

Mae tocynnau ar gael nawr ar gyfer y gynhadledd undydd ar Ddydd Mercher 10 Chwefror ac ar gyfer y gweithdai unigol a gynhelir yn ystod yr wythnos 8-12 Chwefror 2021.

© Jeff Griffiths. Miro’r Robot gyda’n cynadleddwr ifancaf. Roedd y ddau’n rhan o’r daith drwy Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth.
© Jeff Griffiths. Miro’r Robot gyda’n cynadleddwr ifancaf. Roedd y ddau’n rhan o’r daith drwy Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth.

15/12/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x