CBHC / RCAHMW > Newyddion > Grantiau Treftadaeth 15-Munud

Grantiau Treftadaeth 15-Munud

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw wedi dod at ei gilydd i lansio cynllun Grantiau Treftadaeth 15-Munud ar gyfer prosiectau sy’n helpu i gysylltu cymunedau yng Nghymru â’u treftadaeth leol ac i gynyddu ymwneud pobl â’r dreftadaeth sydd ar gael iddynt o fewn pymtheg munud i’w cartrefi.

Mae grantiau o £3,000 i £10,000 yn cael eu cynnig ar gyfer prosiectau ymgysylltu fel llwybrau cerdded, murluniau neu arddangosiadau ffenestr addysgiadol newydd, neu adnoddau digidol fel mapiau rhyngweithiol, fideos, arddangosfeydd a phodlediadau.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 14 Hydref 2020 ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (https://www.heritagefund.org.uk/cy/funding/15-minute-heritage-grants-wales).

Mae gan y Comisiwn Brenhinol nifer o adnoddau a gwasanaethau a all fod o gymorth i bobl sy’n gwneud cais am grant neu a all eu helpu i gyflawni prosiect llwyddiannus. Mae gennym archif fawr iawn o ffotograffau, cynlluniau a chofnodion hanesyddol y gallech eu cynnwys mewn unrhyw fenter. Yn gam cyntaf, awgrymwn eich bod chi’n chwilio ein gwefan Coflein am ddeunydd perthnasol. Yn ogystal â’r delweddau a chofnodion digidol sydd ar gael drwy Coflein mae gennym archif sylweddol o ddeunydd sydd heb ei sganio, felly mae bob amser yn werth gwneud ymholiad drwy ein gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus.

Mae ein gwasanaethau am ddim ac rydym yn barod iawn i’ch helpu!

30/09/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x