Ymweld â ni

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
01970 621 200
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gweler Sut i Ddod o Hyd i Ni (ar y chwith) am gyfarwyddiadau.

Rhaid rhoi cotiau a bagiau yn y loceri a ddarperir. Mae angen darn £1 i agor locer, a fydd yn cael ei ad-dalu pan ewch i nôl eich eiddo


Oriau Agor

» Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener: 9:30 – 16:00
» Dydd Mercher: 10:30 – 16:30

Fe’ch cynghorir i drefnu’ch ymweliad ymlaen llaw er mwyn i ni allu cael eich deunydd yn barod ac arbed amser i chi.


Gwasanaeth Ymholiadau – Nadolig 2020

Bydd y gwasanaeth ymholiadau’n cael ei atal o Ddydd Iau 24 Rhagfyr hyd Ddydd Llun 4 Ionawr 2021. Ni fydd ymholiadau ac archebion a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu cydnabod nac yn cael sylw tan ar ôl y gwyliau Nadolig. Mae’r Llyfrgell ac Ystafell Ymholiadau ar gau o hyd oherwydd y pandemig, ond mae’r staff yn hapus i wneud chwiliadau ar eich rhan. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleuster y gall hyn ei achosi.Gofynion y Llyfrgell a’r Ystafell Ymchwil

» Ar ôl cyrraedd, gofynnir i chi ddangos dau brawf o bwy ydych (sy’n cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad) neu Docyn Darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. (D.S. nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar Docyn LlGC i ddefnyddio Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol).

» Gofynnwn i chi lenwi a llofnodi Ffurflen Ymwelydd sy’n cadarnhau eich bod yn derbyn Rheoliadau Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol.

» Byddwch cystal â nodi na chaniateir mynd â bwyd neu ddiod o unrhyw fath i’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

» Dim ond pensiliau a all gael eu defnyddio yn y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

» Byddwch cystal â sicrhau bod ffonau symudol wedi’u diffodd neu wedi’u gosod ar y modd ‘distaw’.


Gwasanaethau’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

» Yn ogystal â gallu cyrchu deunydd gwreiddiol o’n Harchif, byddwch yn gallu pori yn ein Llyfrgell gyfeiriol ac yn gallu cyrchu:

  • Coflein – ein cronfa ddata a chatalog ar-lein o safleoedd;
  • Cymru Hanesyddol – y porth wedi’i gyrchu drwy fapiau lle gellir cael gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru;
  • GIS – ein system chwilio ar gyfer mapiau ac awyrluniau;
  • Catalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.

» Gallwch archebu llungopïau a sganiau o ddeunyddiau, yn amodol ar gyfyngiadau hawlfraint. Gweler ein rhestr brisiau a ffioedd trwydded am fanylion.

» Cewch dynnu lluniau yn yr Ystafell Ymchwil yn amodol ar delerau ac amodau.  Gweler ein rhestr brisiau am fanylion.

» Gellir trefnu ymweliadau gan grwpiau drwy gysylltu â ni.

» Mae holl gyhoeddiadau Comisiwn Brenhinol sydd mewn print ar gael i’w prynu.


Staff

Mae staff cyfeillgar a phroffesiynol ein Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau bob amser ar gael yn yr Ystafell Ymchwil ac yn barod iawn i’ch helpu. Mae’n bosibl y bydd staff arbenigol eraill Comisiwn Brenhinol ar gael drwy wneud cais, gan ddibynnu ar eu hymrwymiadau.

 

Tweets