Ymweld â ni

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
01970 621 200
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gweler Sut i Ddod o Hyd i Ni (ar y chwith) am gyfarwyddiadau.

Rhaid rhoi cotiau a bagiau yn y loceri a ddarperir. Mae angen darn £1 i agor locer, a fydd yn cael ei ad-dalu pan ewch i nôl eich eiddo


Covid-19


Tweets