Ymweld â ni

Gwasanaeth Ymholiadau – Nadolig 2021 

Ni fydd gwasanaeth ymholiadau o Ddydd Gwener 24 Rhagfyr hyd Ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022. Ni fydd ymholiadau ac archebion a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu cydnabod ac nid ymdrinnir â hwy tan ar ôl gwyliau’r Nadolig. Byddwch cystal â nodi bod yr ystafell ymchwil ar agor am lai o oriau o hyd oherwydd y pandemig a bod yn rhaid i ymwelwyr wneud apwyntiad i’w defnyddio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y gall hyn ei achosi.

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
01970 621 200
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gweler Sut i Ddod o Hyd i Ni (ar y chwith) am gyfarwyddiadau.

Rhaid rhoi cotiau a bagiau yn y loceri a ddarperir. Mae angen darn £1 i agor locer, a fydd yn cael ei ad-dalu pan ewch i nôl eich eiddo


Covid-19


Tweets