CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni

Ymweld â ni

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil Comisiwn Brenhinol

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
01970 621 200
chc.cymru@cbhc.gov.uk

Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gweler Sut i Ddod o Hyd i Ni (ar y chwith) am gyfarwyddiadau.

Rhaid rhoi cotiau a bagiau yn y loceri a ddarperir.


Covid-19


Tweets